April 10, 2024

Förhandlingsskyldighet

Här kan du som arbetsgivare läsa i vilka situationer du, enligt lag, måste förhandla innan du fattar beslut kring din verksamhet och dina medarbetare.

Reglerna om när du måste förhandla finns i medbestämmandelagen. Det finns en missuppfattning att bara företag som är bundna av kollektivavtal måste förhandla, det är fel. Förhandlingsskyldigheten följer av medbestämmandelagen som gäller för alla företag. Vissa regler i lagen gäller dock bara för företag som är bundna av kollektivavtal. Som arbetsgivare måste du förhandla innan du fattar beslut om omorganisation och neddragningar som leder till arbetsbrist, innan du fattar beslut om att förändra en arbetstagares anställnings-och arbetsvillkor på ett ingripande sätt etc.

Nedan finns mallar på förhandlingsframställan, protokoll m.m. samt artiklar med mer information. Det finns även ett särskilt avsnitt här kring uppsägning pga arbetsbrist.

Relaterade mallar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla