Arbetsrättsligt stöd för företag

Vi hjälper dig med en arbetsrättsjurist som konsult, på heltid eller deltid.

Interimslösningar inom arbetsrätt & HR

Ditt företag kan få en interim-arbetsrättsjurist på plats. Vi erbjuder interim och konsulttjänster på heltid eller deltid. Vi blir snabbt en del av ditt team och vi har stor erfarenhet från många branscher samt att arbeta på företag som är bundna av kollektivavtal, eller valt att inte teckna kollektivavtal. Vi bemannar arbetsrättsjuristroller, förhandlingschefsroller, HR-chefsroller och seniora HR-roller.
Kontakta oss för konsultlösning