Välkommen,

Namn

Välkommen som kund hos HR Legal! Vi är glada att du valt att bli kund hos oss.

Som kund får du genom din prenumerationstjänst tillgång till arbetsrättslig och HR-relaterad information, mallar, avtal, videos m.m.

Förutom den gedigna rättsliga informationen på plattformen och alla mallar och dokument juridiskt korrekt utformade får du som kund tillgång till juridisk rådgivning.

Du får 2 timmars rådgivning/ månad vid Basic och 5 timmars rådgivning/per månad vid Premium.

Vi vet att du med hjälp av plattformen kan hantera de mesta av dina frågor, behov av dokument – på egen hand. Och vi vill ge dig alla verktygen: det ska vara lätt att göra rätt!

Men om du vill diskutera vissa funderingar, finns vi här. Vi tror nämligen också att man många gånger vill ha en jurist att diskutera sina frågor med, därför ingår det juridisk support varje månad i ditt abonnemang.

Om ditt företag skulle stå inför större frågor eller utmaningar är du varmt välkommen att kontakta oss för juridisk rådgivning utöver dina timmar. Vi har färdiga företagspaket om 10 tim eller 30 tim.

Vi hyr också ut juristkonsulter om du har behov av att ta in en resurs på heltid eller deltid, under en kortare eller längre tidsperiod.

Varmt välkommen att kika runt bland videos, artiklar, bloggar, guider, mallar, policies m.m. på vår plattform. Och kom ihåg att vi är inte mer en ett mail eller ett samtal bort – om du önskar mer behov!

 

Mvh
Ingrid Clementson – jur. kand. samt VD och grundare av HR Legal Sverige AB

Dina mallar

Premium

Anställningsavtal chefer

Ladda ner
Premium

Besked om avsked

Besked om avsked
Ladda ner
Premium

Erbjudande om tjänst enligt företrädesrätten

Erbjudande om tjänst enligt företrädesrätten
Ladda ner
Premium

Besked om uppsägning personliga skäl

Besked om uppsägning personliga skäl
Ladda ner
Premium

Besked om uppsägning pga hel sjukersättning

Besked om uppsägning pga hel sjukersättning
Ladda ner
Premium

Kvittningsmedgivande mall

Kvittningsmedgivande mall
Ladda ner
Premium

Policy kränkande särbehandling trakasserier

Policy kränkande särbehandling trakasserier diskriminering
Ladda ner
Premium

Outside business activity

Outside business activity - new regulation as per 2022
Ladda ner
Premium

Besked om uppsägning pga arbetsbrist

Ladda ner
Premium

Checklista uppsägning personliga skäl

Ladda ner
Premium

Checklista avsked

Ladda ner
Premium

Employment agreement

Ladda ner
Premium

Checklista uppsägning pga arbetsbrist

Checklista att använda vid uppsägning pga arbetsbrist
Ladda ner
Premium

Omplaceringserbjudande

Ladda ner
Premium

Handlingsplan trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Ladda ner
Premium

Föreläggande om första dags läkarintyg

Ladda ner
Premium

Anmälan om företrädesrätt till återanställning

Ladda ner
Premium

Frånträdande av anställning

Frånträdande av anställning - arbetstagare olovligen frånvarande
Ladda ner
Basic

Anställningsavtal prov - tillsvidare

Ladda ner
Basic

Underrättelse och varsel om avsked

Underrättelse och varsel om avsked
Ladda ner
Basic

Förhandlingsframställan facket 10§ MBL

Förhandlingsframställan 10§ MBL
Ladda ner
Basic

Underrättelse (och varsel) uppsägning personliga skäll

Underrättelse (och varsel) uppsägning personliga skäl
Ladda ner
Basic

Besked om upphörande av tidsbegränsad anställning

Besked om upphörande av tidsbegränsad anställning
Ladda ner
Basic

Besked om avbruten provanställning

Besked om avbruten provanställning
Ladda ner
Basic

Varning mall

Varning mall
Ladda ner
Basic

Omplaceringsutredning

Omplaceringsutredning
Ladda ner
Basic

Ansökan om ledigt för att driva företag

Ansökan om ledigt för att driva företag
Ladda ner
Basic

Ansökan om studieledighet

Ansökan om studieledighet
Ladda ner
Basic

Ansökan om flexibel anställningsform föräldralediga anhörigvårdare

Ansökan om flexibel anställningsform föräldralediga anhörigvårdare
Ladda ner
Basic

Överenskommelse om tjänstledighet

Överenskommelse om tjänstledighet
Ladda ner
Basic

Regler om bisyssla

Regler om bisyssla - lagändring kom 2022
Ladda ner
Basic

Guide starting a business in Sweden

Ladda ner
Basic

Anställningsavtal enkel

Ladda ner
Basic

Anställningsavtal - tidsbegränsad anställning (särskild visstid, vikariat)

Ladda ner
Basic

Förhandlingsframställan till facket 11 (elller) 13§ MBL

Ladda ner
Basic

Checklista för dig som företagare

Ladda ner
Basic

Förhandlingsprotokoll mall

Ladda ner
Basic

Ansökan om föräldraledighet

Att använda när arbetstagare ansöker om föräldraledighet
Ladda ner
Basic

Föreläggande om förstadagsintyg

Ladda ner
Basic

Ansökan om ledighet att starta eget företag

Mall för ansökan om ledighet för att starta eget företag
Ladda ner