May 22, 2024

Semester

Semester

Här kan du som arbetsgivare läsa vad som gäller kring semester. Semesterlagen i Sverige är en lagstiftning som syftar till att ge rekreation och vila för arbetstagarna. Semesterlagen innehåller regler kring hur du som arbetsgivare måste lägga ut semester, regler om semesterlön och semesterersättning m.m. Denna artikel beskriver de vanligaste reglerna.

 Semesterlagen ger arbetstagare ger till 25 dagars betald ledighet. Semesteråret enligt semesterlagen är från 1 april till och med 31 mars. Det först året tjänar manin betalda semesterdagar – det så kallade intjänandeåret – och året därefter betalar man ut de intjänade semesterdagarna – det så kallade uttagsåret.

Det är vanligt attföretag ger mer än 25 dagars semesterrätt, t.ex. 30 dagars semester mot t.ex.högre lön eller bortavtalad rätt till övertidsersättning.

Vadgäller kring sommarsemestern – den så kallade huvudsemestern?

Arbetstagarna harrätt till 20 dagars sammanhängande ledighet någon gång under juni, juli ochaugusti. Det betyder att du som arbetsgivare är skyldig att lägga ut 20 dagarssammanhängande ledighet och du måste lägga ut denna ledighet någon gång underjuni, juli och augusti. Detta kallas huvudsemestern. Om du som arbetsgivareinte kan lägga ut semestern vid den tidpunkt då arbetstagarna önskar då får dufatta ett beslut om att lägga ut semestern under andra veckor än dearbetstagaren önskade – men det måste vara någon gång under juni, juli ochaugusti. Du måste ge besked minst två månader innan, semester påbörjas.

Ett klokt sätt att förhålla sig till semesterlagens regler och planering av sommarsemestern är därför att be personalen lämna in önskemål om semester i mars, och sedan kunna fatta beslut och lägga ut semester i juni om det behövs. Därmed hinner du som arbetsgivare ge besked minst två månader i förväg.

För arbetstagare som har föräldraledighet att ta ut är det lämpligt att begära in hur mycket föräldraledighet arbetstagaren önskar ta ut under sommaren, så att du ska kunna planera för sommarsemestern och verksamheten under sommarmånaderna.

Vadhänder om en arbetstagare endast tar ut två veckor semester på sommaren och därmed får mycket sparad semester?

Ja, kort sagt får det inte hända. Som arbetsgivare är du skyldig att lägga ut 20 dagars ledighet under varje semesterår (semesteråret enligt lag är 1 april tom 31 mars). Det betyder att om en arbetstagare endast tagit ut tio dagar under sommaren, då måste du be arbetstagaren ta ut ytterligare tio dagars semester innan den 31 mars. Om arbetstagaren inte vill ta ut dessa dagar, och har tjänat in 25 betalda semesterdagar, då får du som arbetsgivare beslut att lägga ut de tio dagarna. Då meddelar du arbetstagaren två månader i förväg om när du lägger ut dessa dagar.

Som arbetsgivare är du skyldig att lägga ut ledighet. Semesterlagen ska ge arbetstagare vila och rekreation. Det spelar ingen roll att arbetstagaren hellre vill ha dessa dagar såsom pengar, det strider mot semesterlagen att betala ut intjänade semesterdagar i pengar. Du får endast betala ut semesterdagar i pengar vid vissa undantag (se mer nedan) såsom semesterersättning. I detta exempel måste du lägga ut tio betalda semesterdagar till så att arbetstagaren sammanlagt har fått tjugo dagar semester.

 

Hur många semesterdagar får arbetstagaren spara?

Arbetstagaren får spara max 5 betalda semesterdagar per år och dagarna får sparas i max 5 år, därefter måste de läggas ut.

Som arbetsgivare rekommenderas du att inte låta dina medarbetare ha för stora semester-banker. Det är en kostnad för dig och om arbetstagaren blir sjuk eller slutar då måste du betala ut detta i semesterersättning. I samband med övergång av verksamhet kan ett företagssemesterbank bli en större kostnad för den som tar över, vid en övergång av verksamhet, tar över semestersaldot också.

När får jag som arbetsgivare betala ut semester i pengar?

Semesterersättning är semester som betalas ut såsom ersättning, dvs. i pengar. Semesterersättning får betalas ut i följande fall:

-         För arbetstagare som har en anställning som är max tre månader

-         För arbetstagare som slutar, då betalas semesterersättningen ut som pengar

-         För arbetstagare som varit sjukskrivna samt har fler semesterdagar än 25 dagar sparade. Då kan arbetsgivaren betala ut semesterersättning för de dagar som överstiger 25 dagar.

Semesterersättning ska utbetalas senast en månad efter det att anställningen har upphört.

Vad gäller kring förskottssemester?

Det är möjligt att välja att göra överenskommelse om förskottssemester. Om man följer semesterlagens regler där första året är intjänande år – och en arbetstagare påbörjar sin anställning t.ex. i maj eller juni – då har arbetstagaren inte hunnit tjäna in betalda semesterdagar inför sommaren. Och många arbetstagare vill vara ledig en längre tid på sommaren även om man inte tjänat in betalda semesterdagar. Då är det vanligt att man enas med arbetstagaren omförskottssemester. Denna överenskommelse bör vara skriftlig och det ska anges hur många semesterdagar som utbetalas i förskott och överenskommelsen bör innehålla en reglering om att arbetstagaren medger kvittning på lön om arbetstagaren slutar innan fem år har gått.

När det har gått fem år då anses arbetstagaren ha tjänat in semestern.

Om du som arbetsgivare säger upp arbetstagaren på grund av arbetsbrist, då gäller inte överenskommelsen om förskott.

 

Avslutningsvis

Denna artikel är inte uttömmande om hela semesterlagen men innehåller en beskrivning av de vanligast förekommande reglerna. Tänk på att dom du är bunden av kollektivavtaldå innehåller kollektivavtalet ofta andra regler om semesterlönens storlek samt även andra regler om semesterersättningen – samt även andra avsteg i vissa fall.

 

Vi har en mall för ansökan om semester som du kan låta dina medarbetare fylla i när dom vill ha semester, särskilt inför huvudsemestern under sommaren då det är viktigt fördig som arbetsgivare att i god tid få in önskemålen så du kan planera din verksamhet.

Mallen är gratis och du hittar den under våra guider.

Vi har även fler frågor och svar kring semester för dig som prenumererar på vår tjänst. Om du behöver juridisk rådgivning då ingår det för dig som prenumererar på vår tjänst, för er andra är ni varmt välkomna att boka tid med en jurist för rådgivning. Vi har löpande rådgivning, per timme, eller paketlösning för dig med fler frågor inom arbetsrätt och HR.

Fler artiklar

Visa alla

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.