April 4, 2024

24 månaders regeln Uthyrningslagen

24 månaders regeln Uthyrningslagen tillämplig från 1 oktober 2024

Här kan du läsa vad som gäller om 24 månaders regeln i Uthyrningslagen.

Uthyrningslagen ändrades 1 oktober 2022 och 24 månaders regeln kan därmed bli tillämplig för första gången 1 oktober 2024.

24 månaders regeln innebär att när uthyrningslagen gäller då får en inhyrd arbetstagare efter sammanlagt 24 månader under en period om 36 månader - på samma driftsenhet - rätt till ekonomisk ersättning eller att bli erbjuden en anställning hos kundföretaget.

Kundföretaget ska erbjuda en tillsvidareanställning - ett skäligt erbjudande med skälig betänktetid till den inhyrde arbetstagaren efter 24 månader, senast inom en månad från dess. Vi på HR Legal rekommenderar att detta erbjudande är skriftligt.

Kundföretaget kan även betala 2 (eller 3) månadslöner till den inhyrde arbetstagaren efter 24 månader, senast inom en månad från dess.

Om den inhyrde arbetstagaren tackar nej till anställningen - eller tagit emot 2 (eller 3) månadslöner - då faller rättigheten och kundföretaget kan fortsätta att hyra in arbetstagaren. Den inhyrde arbetstagaren har rättigheten mot ett företag, en gång.

Uthyrningslagen gäller ●Arbetstagare,anställs med syfte att hyras ut till kund. ●De är syftet vid det aktuella tillfället. ●Arbetstagaren står under kundföretagets

kontroll och ledning. ●Uppdraget är tillfälligt till sin natur.

Uthyrningslagen omfattar ej uppdragsavtal.

Uhyrningslagen gäller ej för egenföretagare, utstationerade arbetstagare och ett antal andra undantag.

Om man bryter mot uthyrningslagen kan den inhyrde arbetstagaren få ekonomiskt och allmänt skadestånd.

Oavsett om du är bemanningsföretag eller kundföretag så hjälper vi på HR Legal dig att reda ut vad som gäller i dessa frågor.

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.