June 26, 2024

ARBETSDOMSTOLENS DOM – gällande positivt drogtest på arbetsplatsen

I juni 2024 meddelade Arbetsdomstolen en dom (AD 2024 nr 46) gällande en arbetstagare som testade positivt för droger på arbetsplatsen och skickades hem utan lön – till dess att negativt drogtest kunde uppvisas.

 

Arbetstagaren arbetade på ett installatörsföretag som lärling och installatörsföretaget hade uppdrag på en byggarbetsplats åt en byggentreprenör. Såväl arbetsgivaren som byggentreprenören hade alkohol-och drogpolicys där det framgick att arbetstagare ej får vara alkhol och/eller drogpåverkade på arbetsplatserna samt att slumpvisa drogtester förekom. Arbetsdomstolen har i ett antal domar tidigare ansett att arbetsgivaren med stöd av arbetsledningsrätten kan kräva drogtest när

- arbetstagaren utför sådana arbetsuppgifter att det kan vara farligt eller olagligt att utföra dom drogpåverkad,

- när arbetsgivaren bedriver säkerhetskänslig verksamhet eller

- när arbetsgivarens verksamhet är av sådan särskild karaktär att man måste kunna visa att arbetstagarna är drogfria.

 

I aktuellt fall hade arbetstagaren testat positivt för cannabis och när beskedet kom ansåg arbetsgivaren att hen inte längre stod till arbetsgivarens förfogande, att hen inte kunde utföra arbete och att hen därmed inte skulle erhålla lön.

Arbetstagaren arbetade inte och fick inte lön, under sju veckor, och under denna tid genomgick arbetstagaren kontinuerligt drogtester. Direkt efter första testet visade testerna spår även av kokain. Därefter gick testnivåerna ner och slutligen kunder arbetstagaren uppvisa ett negativt drogtest, och därefter kunde hen ånyo arbeta.

 

Arbetsdomstolen höll med arbetsgivaren om att det inte fanns några andra arbetsuppgifter som arbetstagaren kunde utföra, att det i detta fall inte var aktuellt att omplacera arbetstagaren.

 

Frågan i måletgällde också om arbetsgivaren var tvungen att betala lön. Arbetsdomstolen ansågatt arbetstagaren inte stod till arbetsgivarens förfogande och menade attarbetsgivaren inte behövde betala lön under den tidsperiod arbetstagarentestades positivt för droger.

Skälet tillatt arbetstagaren inte stod till arbetsgivarens förfogande hänför sig till arbetstagaren personligen, dvs. arbetstagarens föregående narkotikabruk.

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera:

-       När det ur säkerhetsaspekter är motiverat med slumpvisa drogtester, så får dessa ske i enlighet med alkohol-och drogpolicy samt företagshälsovård som genomför tester m.m

-       När en arbetstagaren testats positivt för droger står arbetstagaren inte till förfogande för arbetsgivaren så länge arbetstagaren uppvisar positiva drogtester. När arbetstagaren uppvisar negativt drogtest står arbetstagaren återigen till arbetsgivarens förfogande.

-       När en arbetstagare testats positivt för droger står arbetstagaren inte till arbetsgivarens förfogande och ifall det inte finns andra arbetsuppgifter som arbetstagaren kan omplaceras till, då behöver arbetsgivaren inte betala lön. Arbetsgivaren behöver inte betala lön så länge arbetstagaren uppvisar positivt drogtest.

 

På HR Legal hjälper vi företag med alkohol-och drogpolicys. Om du prenumererar på vår månadstjänstingår mallar, policies och juridisk rådgivning i månadsavgiften.

 

Om du som arbetsgivare vill läsa mer om alkohol-och droger läs här: Alkohol och droger(hrlegal.se)

Om du villläsa arbetsdomstolens dom så hittar du den här:  46-24.pdf(arbetsdomstolen.se)

 

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.