April 10, 2024

Arbetsrättsliga utbildningar eller informationsträff för företag

Här kan du som företagare läsa om du behöver hjälp med arbetsrättsliga informationsträffar eller utbildning för HR och chefer

Alltsedan jag som jurist började jobba med arbetsrätt 2008 har jag hållt utbildningar och informationsträffar av olika slag, för företag. På HR Legal utbildar vi chefer och HR, vi informerar om lagändringar eller viktiga nyheter.  Här är några axplock av de utbildningar vi har hållt det senate året:

  • informationsträffar och utbildningar kring uthyrningslagen som från 1 oktober 2024 får effekt eftersom det då är första gången 24 månaders regeln för inhyrda arbetstagare, slår igenom.
  • uppsägningar på grund av arbetsbrist, nya turordningsreglerna och alla steg och överväganden företag behöver göra i dessa svåra frågor
  • arbetsanpassning och rehab, och vad händer när ett rehabärende är avslutat och en arbetstagare ändå behöver stöd och hjälp eller det inte fungerar
  • chefsutbildningar: leda och fördela i det dagliga arbetet. Vad gäller kring arbetsmiljö, sena ankomster, bristande arbetsprestation, olovlig frånvaro och uppsägning pga personliga skäl utifrån nya begreppet sakliga skäl m.m.
  • diskriminering, inkludering, trakasserier, kränkande särbehandling och visselblåsning.
  • uppsägning pga personliga skäl - och särkilda skäl utifrån nya LAS och ändringarna där.

Vi informerar och utbildar företag med och utan kollektivavtal, inom techindustrin, livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin, bank och finans m.m.

Hör gärna av dig om du behöver utbildning, det kan vara en e-utbildning som ni kan använda när det passar, eller en kort information eller en längre utbildningsserie för nya chefer. Hör gärna av er så skrädarsyr vi en lösning som passar ditt företag!  

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.