June 7, 2024

Dagisfest, skolavslutning - vad gäller för olika slags ledigheter?

Dagisfest, skolavslutning - vad gäller för olika slags ledigheter?

I dessa dagar är det många avslutningar, särskilt för arbetstagare med barn. Det kommer därför in många önskemål om ledigheter till företag och arbetsgivare.

Finns det någon rättighet att gå på dagisfesten och skolavslutningen - och vad gäller om ens barn tar studenten?

Det finns ingen speciell lagstiftning eller rättighet. Det brukar dock lösa sig ändå, genom en dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Men här är vad som gäller för olika slags ledigheter som kan komma ifråga:

KOMPENSATIONSLEDIGHET - om man tillämpar kompbanker med ledig tid, då kan det finnas ledig tid att ta ut. Kompensationsledighet och kompbanker är ganska vanligt i kollektivavtal. Ett företag utan kollektivavtal kan såklart också ha en företagspolicy där man använder sig av metoden att lägga vissa arbetade timmar i en kompensationsbank. Om det finns lediga timmar i kompbanken då kan arbetstagaren ansöka om att få ta ut timmar från kompensationsbanken för att gå på avslutningar.

PERMISSION = är en kort ledighet med bibehållen lön. Det brukar finnas permissionsregler i kollektivavtal och däri anges tydligt för vilken slags ledighet man kan få permission och hur länge. Det brukar ofta vara max 1-2 lediga dagar och oftast för bröllop, vid dödsfall o.dyl. Även företag som inte är bundna av kollektivavtal kan i en policy beslutat sig för att ange permissionsregler. Det brukar sällan finnas permissionsgrund för ledighet för skolavslutningar.

SEMESTER - en arbetstagare kan i god tid begära att få ta ut en semesterdag vid t.ex. student eller för att närvara på skolavslutningar. Semesterledighet kan endast tas ut som hela lediga dagar. Man kan inte ta en halv dags semester. 

FÖRÄLDRALEDIGHET för mindre barn kan föräldrar t.ex. ansöka om att ta ut föräldraledighet för att gå på dagisavslutning. Föräldraledighet kan tas ut om t.ex. 25% eller 50% vilket oftast räcker för att gå på avslutningar. För att kunna begära föräldraledigt från arbetsgivaren krävs att arbetstagaren ansöker om föräldrapenning och att detta beviljas motsvarande den tid arbetstagaren begär ledigt.

TJÄNSTLEDIGHET - är en ledighet utan lön. Tjänstledighet är inte att förväxla med sjukledighet, studieledighet etc. Utan tjänstledighet är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, det är upp till arbetsgivaren att bevilja detta.

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.