April 4, 2024

Pensionsåldern i Sverige är 69 år

Pensionsåldern i Sverige är 69 år

Från den 1 januari 2023 är pensionsåldern i Sverige 69 år.

Detta betyder att en arbetstagare har rätt att arbeta tills denne fyllt 69 år. Det är vanligt att blanda ihop rätten att arbeta tills viss ålder med försäkringsreglerna om när man får ta ut pension.

"För majoriteten är det avgörande när du ekonomiskt kan "gå i pension" dvs. både från vilken ålder villkoren i försäkringen tillåter att du tar ut pension men också från när du finansiellt anser att du kan få ut en god pension."

Det finns privata pensionsförsäkringar, avtalspension och staten betalar också ut ålderspension. För majoriteten är det avgörande när du kan ekonomiskt kan ”gå i pension” dvs både från vilken ålder villkoren i försäkringen tillåter att du tar ut pension men också från när du finansiellt anser att du kan få ut en god pension. Lagändringen om innebär också att reglerna kring ålderspension har ändrats: lägsta åldern för att ta ut ålderspension är numera 63 år och garantipensionen kan tas ut från 66 år (dvs. den pension staten betalar och åldersreglerna kopplade till det).

Att pensionsåldern är 69 år innebär arbetsrättsligt en del saker, här är några av huvuddragen:

  • Arbetstagaren har rätt att arbeta tills denne fyllt 69 år.
  • Om arbetstagaren fortsätter arbeta efter denne fyllt 69 år då påverkas bl.a. följande regler:
  • sakliga skäl för uppsägning krävs inte
  • arbetsgivaren behöver inte ange grund för uppsägning
  • uppsägningen och avsked kan inte ogiltigförklaras (besked justeras därmed)
  • underrättelse, varsel och rätt till överläggning gäller vid uppsägning (om MBL-förhandlingar inte har skett)
  • reglerna om turordning och företrädesrätt till återanställning gäller inte
  • tidsbegränsade anställningar såsom särskild visstid och vikariat omvandlas inte till tillsvidare anställning
  • Arbetstagaren har endast rätt till 1 månads uppsägningstid (oavsett anställningstid).

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.