April 4, 2024

Snökaos: har arbetstagare som inte kan ta sig till jobbet i snökaos rätt till lön?

Måste jag som arbetsgivare betala lön för arbetstagare som inte kan ta sig till jobbet vid snökaos?

Nej, som arbetsgivare måste du faktiskt inte betala lön för arbetstagare som inte kan ta sig till jobbet trots snökaos. I många delar av Sverige råder just nu snökaos och det är svårt att ta sig fram med såväl bil som kollektivtrafik. På många håll varnas det även för att ta sig ut på vägarna. Dessa dagar är det inte så lätt att ta sig till jobbet. Frågan är då vad som gäller. Detta inlägg är avsett att ge dig som företag svar på vad som gäller, juridiskt sett. Så här kommer några frågor och svar:

Måste jag som arbetsgivare betala lön för arbetstagare som inte kan ta sig till jobbet vid snökaos?

Nej, du måste inte betala lön. Huvudregeln är att du betalar lön när du som företag får arbete utfört. Om dina arbetstagare är förhindrade att ta sig till jobbet på grund av snökaos, strejk i kollektivtrafiken eller andra omständigheter som inte beror på dig som arbetsgivare har du rätt att göra tjänstledighetsavdrag för frånvaron. Detta kan tyckas som ett hårt svar men det är ett juridiskt svar. Många gånger vet man om att ett snöoväder är på väg och då måste man som arbetstagare planera hur man i god tid kan ta sig till jobbet istället, och planera alternativa resvägar istället för att bara säga att man inte kunde skotta fram sin bil. För många tjänstemän fungerar det utmärkt att arbeta hemma och detta har ju blivit vanligt i de flesta företag alltsedan pandemin – och frågan är då vad som gäller för detta (se nedan).

ALT Kraftigt snöfall i stad, liten plogbil synes.

Kan arbetstagaren bestämma sig för att arbeta hemma pga. snökaos?

Nej, det är inte arbetstagaren som bestämmer vart arbetet ska utföras. Det är du som arbetsgivare. Detta gäller även om kollektivtrafikleverantör eller annan instans rekommenderar att många arbetar hemifrån. Det är ändå arbetsgivaren som bestämmer. Detta gäller alltså även om arbetstagaren tekniskt sett kan arbeta hemma. Däremot är det väldigt vanligt att man nyttjar de tekniska möjligheterna vid väderkaos, så att arbetstagare inte behöver bege sig ut. Om du på ditt företag tillämpar hybrid-arbete och har en verksamhet där arbetstagaren normalt sett arbetar hemma vissa dagar i veckan då brukar arbeta-hemma-dagar planeras in när man vet att det ska bli snökaos. Det kan vara så att även om ni alltid brukar vara på kontoret så väljer du som arbetsgivare att planera att digitalt arbete ska ske när planerat snökaos är att vänta, och detta är naturligtvis ett bra sätt att hantera detta för såväl företag som medarbetare. Frågan om att arbeta hemma innehåller många andra delar än den juridiska rätten och vem som bestämmer. Detta svar är ett strikt juridiskt svar.

I dom allra flesta fall hittas en lösning mellan dig som arbetsgivare och dina anställda. Dina anställda är din viktigaste tillgång och de flesta situationer hanteras i samförstånd. Detta inlägg är avsett att svara på vad som gäller juridiskt, för dig som företagare som undrar.

En arbetstagare ringde och sa att barnens skola stängde och att arbetstagaren därför inte kommer till jobbet: vad gäller då?

Om skolan eller dagis stänger är det ytterst kommunens ansvar att hitta en alternativ plats där barnet kan vistas. De flesta kommuner brukar dock inte kunna leverera en lösning med kort varsel när det råder totalt snökaos. Därmed blir frågan om dina barn är så små att du måste passa dina barn – och ytterst kan man tänka sig att tillfällig föräldrapenning kan tas ut om kommunen inte erbjuder någon lösning och du inte kan arbeta. Det är ganska ovanligt att alla kriterier är uppfyllda för detta men det skulle kunna vara en teoretisk möjlighet. Formellt sett har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala lön om du inte kan arbeta. I många situationer hittar man dock en lösning som brukar vara att ni enas om att arbetstagaren arbetar hemma och kanske på andra tider just denna dag. Det är vanligt med det som kallas ”vobba hemma” när snökaos råder och skolorna eller dagis stänger. Det kan också vara så att arbetstagaren har föräldrapenningdagar kvar att ta ut och begär ledigt (se nedan vad som gäller då) för detta.

ALT Ymnigt snöfall, snökaos i en stad, en person i orange varselväst drar en snöslunga.

En arbetstagare tog sig till jobbet med taxi eftersom det avråtts på nyheterna från att ta bil och eftersom kollektivtrafiken hade kraftiga förseningar: hon lämnade in ett taxikvitto för resan. Måste jag som arbetsgivare betala för taxiresan?

Nej, du som arbetsgivare behöver inte betala för taxiresan. Arbetstagaren ansvarar alltid, oavsett väderlek, för att ta sig till arbetet själv och den kostnaden står arbetstagaren alltid för.

En arbetstagare ringde och begärde ledigt i sista stund: vad gäller då?

Om det fungerar för verksamheten kan du bevilja semester, eller föräldraledigt om arbetstagaren begär det. Juridiskt sett ska en ledighet vara planerad så du måste inte bevilja ledigheten.

Det kan också vara bra att poängtera att du som arbetsgivare inte heller kan tvinga arbetstagare att ta semester eller föräldraledigt för att du vill stänga verksamheten vid snökaos. Om du stänger din verksamhet så måste du betala lön.

Ovan svar är juridiska svar, många gånger hittar man fungerande lösningar. Men detta inlägg är för dig som arbetsgivare (utan kollektivavtal) som är intresserad av att veta vad som gäller juridiskt.

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.