June 10, 2024

Helgdagar, röda dagar och halvdagar - vad gäller kring arbetstider för mig som arbetsgivare?

Det finns en särskild lag, lag om allmänna helgdagar, som reglerar vilka dagar som är helgdagar dvs. röda dagar i Sverige. Dessa dagar är som huvudregel lediga men om din verksamhet innebär att arbete måste utföras då bestämmer du som arbetsgivare det. Däremot måste du som arbetsgivare kompensera arbetstagare som arbetar på röda dagar.

Men vad gäller då om en röd dag infaller?

Exempel: anta att en röd dag infaller mitt i veckan mellan måndag-fredag. Då förkortas arbetstiden med 8 timmar den veckan (veckoarbetstiden blir 32 tim om du har 40 tim arbetsvecka) och arbetstagaren har ledigt den röda dagen. Om arbetstagaren har månadslön utgår samma månadslön. Det görs inget avdrag på lönen.

Exempel 2: anta att en röd dag infaller mitt i veckan mellan måndag-fredag. Men verksamheten måste bedrivas ändå, och som arbetsgivare har du schemalagt personal även den röda dagen. Vad gäller då? Ja, veckoarbetstiden har förkortats med 8 timmar, dvs. den är 32 tim om veckoarbetstiden är 40 tim. Detta gäller för alla. Men för dom som är schemalagda den röda dagen: dessa arbetstagare arbetar mer än veckoarbetstiden, förutsatt att dom också arbetar alla andra dagar den veckan. Då utgår övertidsersättning om 8 timmar i form av övertidsersättning, övertidskompensation i timmar till en kompbank - för dom som har arbetat den dagen. I vissa företag har man avtalat bort övertidsersättningen och då utgår ingen övertidsersättning vare sig i pengar eller tid.

För verksamheter som behöver vara igång årets alla dagar har man många gånger reglerat arbetstidsförläggningen och schema kring årets alla röda dagar, genom rullande arbetstidsschema. Då har man oftast planerat arbetstidens förläggning över längre cykler så det är inte säkert att övertid uppstår för arbete på röda dagar.

I många företag tillämpas “klämdag” dag före röd dag. Man kan även ha sk. halvdag, dag före röd dag. Men det finns ingen lag som reglerar detta.

I vissa kollektivavtal kan det finnas angivet att vissa dagar före röd dag innebär sk. klämdag eller halvdag - dvs. förkortad arbetstid eller helt ledig dag. Men även i dessa kollektivavtal är det ovanligt att alla dagar före röd dag innehåller arbetstidsförkortning.

Om ditt företag inte är bundet av något kollektivavtal finns ingen rätt till lediga halvdagar eller klämdagar, men ibland har man som företag ändå valt att erbjuda det i en policy.

När det gäller vad som ses som röda dagar så vill inte alla arbetstagare vara lediga just de helgdagar som följer av lag om allmänna helgdagar. Ett bra sätt att hantera detta är att som företag använda sig av en mångfaldhetskalender där arbetstagare erhåller ett visst antal helgdagar att nyttja under året. Då kan man som arbetstagare, efter avstämning med sin chef, ta ut dessa dagar på andra helgdagar. Som arbetsgivare är det bra för då kan verksamheten vara igång fler dagar under året och man slipper att någon ska ha jour på röd dag.

Om du som företag vill ha hjälp och stöd kring policy om arbetstider, kring röda dagar, halvdagar eller om du behöver hjälp när du ska göra arbetstidsschema - tveka inte att höra av dig till oss för juridisk rådgivning och HR-stöd.

Här kan du läsa mer om arbetstider: Arbetstider (hrlegal.se)

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.