June 27, 2024

Höjt försörjningskrav vid arbetskraftsinvandring

Om de nya reglerna om höjda löner för personer som ansöker om arbetstillstånd

Den 1 november 2023 träder en lagändring i utlänningslagen ikraft. Den gäller höjt försörjningskrav vid arbetskraftsinvandring, dvs. arbetstillstånd.

Regeländringen berör medborgare från 3:e land och det höjda försörjningskravet betyder enkelt uttalat att högre löner behöver betalas för att nya arbetstillstånd ska beviljas samt för att förlängda arbetstillstånd ska kunna beviljas.

Lönen ska vara 80% av SCB:s medianlön, vilken justeras. Du behöver därför titta på Migrationsverkets hemsida för att få aktuella siffror.

Försörjningskravet nu är 80% av medianlönen 34200 kr (denna uppdaterades i juni 2023) = 27 360 kr.

Vad ska jag som arbetsgivare göra då?

Anta att du som arbetsgivare idag har en medarbetare som arbetar hos dig med ett redan beviljat arbetstillstånd och med en lön på 25 000 kr. Då behöver du inte göra någonting. Men när denna medarbetare sedan ansöker om förlängt arbetstillstånd då måste du höja lönen till 27 360 kr. Migrationsverket kommer nämligen kontrollera att du betalar minst 27 360 kr om ansökan om förlängning kommer in från och med idag och framåt. Denna lönesumma krävs för att arbetstillstånd ska kunna beviljas.

Anta att du har kontakt med en blivande medarbetare som ännu inte ansökt om arbetstillstånd. Om denna person ansöker om arbetstillstånd från 1 november och framåt, då måste du betala minst 27 360 kr i lön för att Migrationsverket ska kunna bevilja arbetstillstånd.

Tänk på att ta för vana att titta på Migrationsverkets hemsida för att se vad den aktuella lönen är eftersom SCB:s medianlön ändras. Du kan då titta här: Höjt försörjningskrav för arbetstillstånd – Migrationsverket

ALT: Paragraf symbol på ett kalkbord med blå bakgrund

För dig som är bunden av kollektivavtal är det viktigt att tänka på att de löner som finns i kollektivavtalet kanske inte är tillräckliga. Om det i ditt kollektivavtal finns löner som är lägre än 27 360 kr då får du inte ge kollektivavtalets lägsta löner till arbetstagare från 3:e land som ansöker om arbetstillstånd. Dessa arbetstagare måste erhålla högre lön, för att kunna beviljas arbetstillstånd. Dessa arbetstagare kommer därför få högre löner än medarbetare som inte behöver ansöka om arbetstillstånd. Ta kontakt med din arbetsgivarorganisation om du känner dig osäker.

Det är ovanligt att staten går in och definierar vad god försörjning är och anger exakta löner – normalt sett brukar frågor om lönebildning överlämnas till företagen eller arbetsmarknadens parter genom kollektivavtalsreglering.

Notera att denna regeländring bland annat inte berör:

  • arbetskraftsinvandrare från EU
  • och inte heller arbetstagare som kommer till Sverige enligt säsongsanställningsdirektivet.

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.