April 4, 2024

Krig och beredskap inom arbetsrätten - regeringens utredning

Här kan du läsa om regeringens pågende utredning kring arbetsrätten i krig och beredskap

För en tid sedan uttalade ÖB att det kan bli krig i Sverige och att svenskarna bör förbereda sig på krig. Detta gäller även företag.

Som alltid innebär omvärldsförändringar arbetsrättsliga förändringar.

Regeringen har tillsatt en utredning SOU 2023:79 “Arbetsrätten under krig och krigsfara”. Utredaren har föreslagit att lagändringarna ska träda i kraft 1 juli 2025. I skrivandets stund har regeringen inte fattat några beslut.

Det är inte många som vet att vi har en arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) och utredaren föreslår att denna ska ses över tillsammans med en mängd andra regler (såsom hur vi sluter och säger upp kollektivavtal, arbetsmiljöregler, arbetstidslagen) m.m. Utgångspunkten för utredaren har varit att totalförsvaret ska stärkas och att arbetsrätten därför snabbt måste kunna anpassas till krig, krigsfara och extraordinära förhållanden.

Läs mer i utredningen här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/11/sou-202379/

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.