April 10, 2024

Lönerevision - vad ska jag som arbetsgivare tänka på?

Här kan du som arbetsgivare läsa vad som gäller kring lönerevision

För ett mindre företag kanske löneprocessen ännu inte är så strukturerad. Om du inte är bunden av kollektivavtal bestämmer du löneökningsnivån själv och vid vilken tidpunkt lönerevision ska ske. De flesta företag brukar följa en årlig lönerevision, många gånger sker den i början av året eftersom budgeten för kommande år ofta sätts i slutet av året innan. Här är lite tips och inspiration:

  • Bestäm gärna tydliga lönekriterier, där du som företag beskriver vilka lönekriterier du tillämpar och vad dessa betyder så att det är tydligt för alla medarbetare hur lönen sätts och hur de kan påverka sin lönesättning
  • Årlig utvärdering, ibland kallad year end process: utvärdering av medarbetaren sker där medarbetaren får veta hur företaget anser att medarbetaren presterat under året utefter lönekriterier och uppsatta mål.
  • Löneförberedande samtal kallat löneförhandling: sker ofta i början av året och ska ske innan lönerna har satts. Här har medarbetaren möjlighet att framföra deras syn på hur väl de levt upp till lönekriterierna. Detta kallas ofta löneförhandling men är mer ett samtal om lönenivå, löneökningsmöjligheter kopplat till lönekriterier etc.
  • Lönebeskedsamtal: vid detta samtal får medarbetaren reda på vilken som blir den nya lönen samt en motivering. Det bör vara känt för medarbetaren hur värderingen har gått till och vad medarbetaren kan göra för att ev. förändra sin lön. Det kan vara så att en medarbetare har den högsta lönen utifrån den rollen och att någon nämnvärd löneökning därför inte kan ske - detta bör man som arbetsgivare kunna ha en transparent dialog kring. 
  • Utvecklingssamtal - bör vara frikopplat från lönesamtal och ske på en annan tidpunkt på året. Här pratar arbetsgivare och arbetstagare om medarbetarens kompetensutveckling i tjänsten, möjligheter till befordran eller annan utveckling, och frågor om utbildning och kompetensutveckling ska ske här.

För många medarbetare är lönen och löneökningar viktiga men det är viktigt att komma ihåg att andra anställningsförmåner såsom försäkringar, pension, träningsbidrag, mer semesterdagar också kan vara förmåner som är av stort värde för medarbetaren.

Om du följer ett kollektivavtal är lönerevisions tidpunkten och löneökningarna ofta bestämda genom kollektivavtalet (om du vill läsa kort kring vad som gäller för kollektivavtalens löneökningar 2023 kan du läsa mer HÄR https://www.hrlegal.se/blogg/market-ar-satt-vad-betyder-det/

Om du vill läsa mer om lönerevision och lönekartläggning kan du läsa mer här: Lönekartläggning och lönerevision (hrlegal.se)

För företag som prenumererar på vår prenumerationstjänst finns mallar och avtal - tillsammans med månatlig juridisk rådgivning. Om du vill prenumerera på tjänsterna är dessa bara ett klick bort.

Om du som företag önskar juridisk rådgivning har vi även löpande rådgivning samt juridiska paketlösningar.

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.