June 27, 2024

Märket är satt – vad betyder det?

Det så kallade märket är satt och löneökningstakten blev 7,4% på 2 år

Det så kallade märket är satt och löneökningstakten blev 7,4% på 2 år men vad betyder det? Är alla kollektivavtal färdigförhandlade nu? Vad betyder det för mitt företag om vi inte är bundna av kollektivavtal?

I Sverige finns ca 650 kollektivavtal och ca 88 procent av arbetsmarknaden täcks av kollektivavtal. Kollektivavtalen löper en viss tid, oftast mellan 1–3 år. När dessa löper ut ska kollektivavtalets parter, arbetsgivarorganisationen och de fackliga organisationerna enas om ett nytt kollektivavtal. År 2023 ska drygt 470 kollektivavtal omförhandlas.

Vad betyder det att märket är satt och varför har det betydelse?

Detta betyder att löneökningstakten är satt och det sätter ramen för kostnadsökningar för alla kollektivavtalsförhandlingar. Alltsedan 1997 sker avtalsförhandlingarna genom att den internationellt konkurrensutsatta industrin är först ut och enas om lönenivåerna som sedan gäller för alla (det så kallade Industriavtalet). Det brukar uttryckas som att industrin sätter det s.k. märket. Märket för avtalsrörelse 2023 är nu satt:

Lönenivåerna blev: 7,4% på 2 år.

Löneökning år 1: 4,1%

Löneökning år 2: 3,3%.

Detta betyder att alla andra avtalsförhandlingar nu har en kostnadsökningsram att förhålla sig till. Märket om 7,4% på 2 år är det högsta sedan industriavtalets tillkomst.

ALT Bild på handskakning, två händer.

Betyder det att alla kollektivavtalsförhandlingar är klara?

Nej, långt ifrån. Nu påbörjas och fortsätter avtalsrörelsen för alla andra branscher som ska omförhandla sina kollektivavtal. Avtalsrörelsen är därmed långt ifrån över. Om parterna inte kan enas om nytt kollektivavtal och ett kollektivavtal har löpt ut, då har fackförbunden rätt att påkalla stridsåtgärder i form av övertidsblockad, mertidsblockad eller arbetsnedläggelse (strejk). Under gällande kollektivavtal kan facken inte påkalla stridsåtgärder, då har råder arbetsfred – det är en stor grundbult av den så kallade svenska modellen. Om facket varslar (förvarnar) om stridsåtgärder eller om parterna i annat fall inte enas och vill ha hjälp att komma vidare då har Medlingsinstitutet till uppgift att medla mellan parterna. På Medlingsinstitutets hemsida kan man även finna information om lönestatistik m.m. www.mi.se

Vad betyder detta för mitt företag som inte har kollektivavtal?

Om du inte är bunden av ett kollektivavtal genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation eller genom avtal direkt med facket (sk. Hängavtal) så behöver du inte följa regler i kollektivavtal och därmed inte heller löneökningstakten eller det så kallade märket. Det är vanligt att såväl företag som medarbetare sneglar på löneökningstakten som är satt men i sig är man inte bunden av denna nivå. Detta betyder att man som företag utan kollektivavtal kan betala mer eller mindre än det så kallade märket.


Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.