April 4, 2024

Vad innebär "nya LAS"?

Många vet att "nya LAS" trädde ikraft 1 oktober 2022. Har du koll på alla förändringar?

Många vet att "nya LAS" trädde ikraft 1 oktober 2022, men visste du att lagen om anställningsskydd ändrades redan den 29 juni i år? Lagen ändrades till följd av arbetsvillkorsdirektivet.

Lagändringen innebär bland annat:
- en utökad informationsskyldighet i samband med anställning. Dagens regler is 6c§ LAS utökades och du som arbetsgivare behöver ge mer information när du ska anställa en person. Som arbetsgivare kan du därför behöva ändra dina anställningsavtal.
- om en arbetstagare önskar högre sysselsättningsgrad, eller tillsvidare anställning och personen arbetat hos dig i minst sex månader då ska du som arbetsgivaren skriftligen svara arbetstagaren inom en månad. Det kan vara bra att ta fram en mall som stöd för denna process.
- att du som arbetsgivare inte får förbjuda arbetstagare under pågående anställning, att ta anställning hos annan. Om din arbetstagare tar anställning hos annan då får den anställningen inte vara arbetshindrande, konkurrera med din verksamhet eller skada din verksamhet. Om en arbetstagare tar anställning hos annan får denne inte missgynnas på grund av detta.

Notera att förändringarna omfattar även grupper som normalt inte omfattas av LAS, nämligen arbetstagare med företagsledande eller därmed jämförlig ställning, arbetstagarens familj, arbetstagare anställda med särskilt anställningsstöd, skyddat arbete eller lönebidrag.

Tänk även på att för dig som är bunden av kollektivavtal så kan andra regler gälla.

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.