April 10, 2024

Semesterplanering inför sommarsemestern

Här kan du som arbetsgivare läsa vad som gäller kring planering av sommarsemestern

Det är dags för dig som arbetsgivare att börja planera för sommarsemestern.

Någon gång under juni, juli och augusti har arbetstagarna rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet. Det betyder att du som arbetsgivare är skyldig att förlägga semester under denna tidsperiod, samtidigt som du såklart måste se till att din verksamhet fungerar under sommarmånaderna. De flesta företag brukar därför planera semestern i god tid. 

Förslag till struktur:

  • be arbetstagarna lämna in önskemål om semester i mars.
  • Se över önskemålen och verksamhetens behov av bemanning under sommarmånaderna juni-augusti.
  • Som arbetsgivare bestämmer du vilka fyra veckors sammanhängande ledighet som varje arbetstagare kan få. Om du inte kan ge arbetstagarna ledigt de veckor dom har önskat då måste du ge besked i god tid.
  • som arbetsgivare måste du ge besked om semesterplaneringen 2 månader före ledighetens början.

Om du måste förlägga en arbetstagares semester t.ex. 10 juni då måste du ge besked senast 10 april.

Som arbetsgivare är du skyldig att ge fyra veckors sammanhängande ledighet - någon gång under juni, juli och semester. Om du inte kan tillgodose arbetstagarnas önskemål då bestämmer du som arbetsgivare när semestern ska läggas ut för varje arbetstagare, men du måste ge besked två månader före ledigheten.

Semesterlagen gäller från 1 april - 31 mars om du följer semesterlagens regler. Arbetstagare tjänar in semesterdagar (semesterledighet med semesterlö) och det är den betalda semestern du ska lägga ut under sommarmånaderna - den så kallade huvudsemestern. Arbetstagare tjänar in semester år 1 och kan ta ut det som ledighet år 2, enligt semesterlagens regler.

Vissa företag är bundna av kollektivavtal och i dessa kan avsteg från semesterlagen ha gjort gällande ett antal saker: t.ex. kan semesteråret vara förlagt till 1 januari - 31 december och att arbetstagarna tjänar in semester samtidigt som man kan ta ut det, dvs. intjänandeår och uttagsår sammanfaller.

Vi har under våra guider en mall för ansökan om semester, som är tillgänglig för alla företag.

Om du behöver hjälp och rådgivning kring semesterfrågor så ingår 2 timmars juridisk rådgivning per månad för dig som prenumererar på abonnemangsformen Bas och för dig som prenumererar på Premium ingår 5 timmars juridisk rådgivning per månad. Naturligtvis kan du även teckna avtal om löpande jurdisk rådgivning. Tveka inte att höra av dig till oss.

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.