April 4, 2024

Till arbetsgivare; allmän visstid gäller inte längre, du får välja särskild visstidsanställning i max 12 månader!

Här kan du som arbetsgivare läsa om anställningsformen särskild visstid - för tidsbegränsade anställning

Den 1 oktober 2022 ändrades lagen om anställningsskydd (LAS) och den tidsbegränsade anställningsformen allmän visstid kan inte längre användas. Som arbetsgivare får du istället använda en tidsbegränsad anställningsform som heter särskild visstidsanställning och här följer lite information kring vad den innebär:

* tidsbegränsad anställningsformen särskild visstidsanställning gäller max 12 månader under en femårsperiod

* om du anställer en arbetstagare tre arbetsdagar, i särskild visstidsanställning, under en månad - då räknas hela månaden som anställningstid. Det gäller företag som har intermittenta anställningar dvs. korta tillfälliga anställningar. Det går därmed snabbare att komma upp i maxtiden 12 månader.

Tänk på att i många kollektivavtal finns andra anställningsformer. Det är vanligt att man avtalat bort lagens regler om tidsbegränsade anställningar och har helt andra anställningsformer i kollektivavtal. Så om ditt företag är bundet av kollektivavtal är det reglerna däri som gäller.

I juni 2022 ändrades lagen om anställningsskydd efter EU-direktivet arbetsvillkorsdirektivet och det betyder att det nu finns lagkrav på vad ditt anställningsavtal måste innehålla, läs mer här: Visste du som arbetsgivare att det numera finns lagkrav kring vad ett anställningsavtal ska innehålla? (hrlegal.se)

Om du vill veta vad som gäller kring anställning överhuvudtaget, läs mer här: Att anställa (hrlegal.se)

För företag som prenumererar på vår juridiska tjänst där ingår såväl mallar för anställningsavtal samt rådgivning i månadskostnaden.

Om ditt företag vill prenumerera på våra juridiska tjänster eller om ni behöver juridisk rådgivning tveka inte att kontakta oss på HR Legal.

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.