April 10, 2024

Vad gäller för studieledighet?

Här kan du som arbetsgivare läsa mer vad som gäller kring studieledighet när arbetstagare begär det.

När en arbetstagare meddelar att denne ska studera är det bra om du som arbetsgivare vet vad som gäller. Det finns en särskild lag om studieledighet. Den heter: lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning - och innebär att en medarbetare kan ha rätt att vara studieledig en längre tid.

  • Det krävs att arbetstagaren har varit anställd hos dig de senaste sex månaderna, alternativt sammanlagt tolv månader de senaste två åren.
  • Det krävs att det är en planmässig utbildning, dvs. det kan inte vara en utbildning av hobbykaraktär.
  • Arbetstagaren får avbryta sin studieledighet och återgå, som arbetsgivare kan du skjuta upp återgången max en månad. 
  • m.m

Här kan du läsa mer: Studieledighet (hrlegal.se)

För företag som prenumererar på vår juridiska tjänst ingår mallar och avtal samt juridisk rådgivning i månadskostnaden.

För företag som önskar juridisk rådgivning kan man teckna avtal om löpande rådgivning eller rådgivningstimmar i paketlösning.

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.