June 27, 2024

Varsla Arbetsförmedlingen vid uppsägningar pga arbetsbrist.

Här kan du som arbetsgivare läsa när du måste förvarna Arbetsförmedlingen vid uppsägningar pga arbetsbrist

Det är dessvärre många företag som idag behöver säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist. Många känner dock inte till att du som arbetsgivare måste varsla Arbetsförmedlingen om du säger upp 5 arbetstagare eller fler.

Varsel betyder förvarning och du som företagare har en lagenlig skyldighet att förvarna Arbetsförmedlingen när 5 arbetstagare eller fler ska sägas upp. Skälet är att Arbetsförmedlingen ska vara beredda på att hjälpa uppsagda arbetstagare åter i arbete. 

Dessa regler följer av en lag från 1974 som heter lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder - den sk. främjandelagen - och du kan behöva betala varselavgift till staten om du inte följer lagens regler.

När du säger upp:

  • 5-25 arbetstagare då ska du varsla Arbetsförmedlingen minst 2 månader före driftsinskränkningen
  • 26-100 arbetstagare då ska du varsla Arbetsförmedlingen minst 4 månader före driftsinskränkningen
  • 101 - eller fler arbetstagare, då ska du varsla Arbetsförmedlingen minst 6 månader före driftsinskränkningen

Du kan läsa mer om hur du varslar på Arbetsförmedlingens hemsida. 

Det är komplicerat och krävande att behöva säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist. Om du behöver hjälp att titta över organisationen, hjälp kring omplaceringar, förhandling, turordningsreglerna, anmälan till Arbetsförmedlingen, besked om uppsägning etc dvs. hela processen kring uppsägning pga arbetsbrist då kan vi hjälpa dig som företag. Vi erbjuder paket med juridisk rådgivning som du kan nyttja över tid. Juridisk hjälp till förutsägbara priser för att hjälpa din verksamhet med just det du behöver.

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.