April 10, 2024

Arbetstagares egen uppsägning

Här kan du som arbetsgivare läsa vad som gäller om en arbetstagare säger upp sig.

När en arbetstagare säger upp sig finns det ett par saker som är bra för dig som arbetsgivare att tänka på: 

  • be om skriftligt uppsägning/mailbekräftelse (se exempel på mall nedan).
  • var tydlig med vilken som är sista anställningsdag
  • om ni kommer överens om arbetsbefrielse del av uppsägningstiden, se till att skriftligen reglera detta
  • huvudregeln är att arbetstagaren ska arbeta hela sin uppsägningstid
  • titta i anställningsavtalet om ni behöver diskutera något kring konkurrensklausuler, sekretessklausueler etc.
  • specificera vad arbetstagaren ska göra sin sista anställningstid, tänk på att vara tydlig med vilken överlämning företaget behöver; kring sparade dokument, kundkontakter, tidigare projekt etc.
  • ha gärna exit samtal och tacka sedan gärna av arbetstagaren. Man vet aldrig när man jobbar ihop igen, ett gott avslut är en bra marknadsföring för dig som arbetsgivare. 

Relaterade mallar

Artiklar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla