April 10, 2024

Visselblåsarlagen

Här kan du som arbetsgivare läsa vad som gäller kring den nya lagen om visselblåsare - skydd för personer som rapporterar om missförhållande.

Visselblåsarlagen har införts i flera olika steg i Sverige. Från 17 december 2023 gäller den även för mindre företag. Visselblåsarlagen heter ”Lag (2021:890) om skydd förpersoner som rapporterar om missförhållanden” och den bygger på ettEU-direktiv. Denna lag ersätter också en tidigare lag som fanns – om särskildskydd mot repressalier för arbetstagare som slog larm om allvarligamissförhållanden. Denna lag är upphävd och vi har nu en lag, den sk.visselblåsarlagen.

Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållande som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Lagen skyddar personer som har rapporterat - visselblåst. Lagen kräver att företag med 50 anställda eller mer, har en intern visselblåsarkanal och att företag informerar hur denna fungerar, vad lagen omfattar och hur man skyddas. Lagen anger även att rapportering ska ske externt till behöriga myndigheter samt genom offentliggörande.

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn av visselblåsarlagen och kan kontrollera att ni infört rätt interna visselblåsarsystem. Arbetsmiljöverket kan förelägga ditt företag att svara samt utdöma vite om ni inte följer lagen och Arbetsmiljöverkets begäran.

Om du vill ha hjälp att se om du följer lagen krav eller hjälp att upprätta en policy tveka inte att höra av dig för arbetsrättsligt stöd.

Relaterade mallar

Artiklar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla