May 22, 2024

Föräldraledighet

Föräldraledighet: vad ska jag som arbetsgivare tänka på när mina medarbetare tar ut föräldraledighet

Föräldraledighet

 I denna artikel skriver vi vad som arbetsgivare bör känna till kring föräldraledighet. Denna artikel tar sikte på ledigheten i sig, lagen innehåller även andra regler och detta är inte en fullständigt uttömmande artikel där du som arbetsgivare får svar på dina frågor

 Rätten att vara föräldraledig regleras i en särskild lag, föräldraledighetslagen. Det finns olika former av föräldraledighet och dessa olika former har koppling till Socialförsäkringsbalkens regler om föräldrapenning.

Kort om föräldrapenning

Föräldrapenning beslutas och betalas ut av Försäkringskassan. Föräldrapenning betalas ut under max 480 dagar sammanlagt för föräldrarna. Föräldrarna bestämmer själva vem som ska ta ut föräldrapenningen, dock är vissa dagar reserverade för respektive förälder. Om barnet är fött före den 1 januari 2016 så är sextio dagar reserverade för ena föräldern men är barnet fött efter den 1 januari 2016 så är det nittio dagar som är reserverade.

 Det finns även andra regler kring när ledigheten måste tas ut, som är kopplat till när barnet är fött – eftersom reglerna har förändrats.

Barn födda t.o.m. den 31 december 2013

Föräldrarna väljer själva hur föräldraledigheten ska tas utom barnet är fött till och med den 31 december 2013. Föräldrapenningen måste i dessa situationer tas ut innan barnet fyllt åtta år/avslutat sitt första år i grundskolan.

Barn födda fr.o.m. den 1 januari 2014

För barn födda den 1 januari 2014 eller senare så gäller andra regler. Huvuddelen av föräldraledigheten måste tas ut innan barnet har fyllt fyra år. Därefter kan som huvudregel högst 96 dagar med föräldrapenning tas ut och dessa dagar kan tas ut fram till dess att barnet fyllt tolv år/avslutat det femte året i grundskolan.

 

Varför är det intressant att veta vilken slags föräldraledighet arbetstagaren tar ut?

Viss form av ledighet kräver att arbetstagaren tar ut föräldrapenning, dvs. för att få vara föräldraledig krävs att arbetstagaren tar ut föräldrapenning. Om arbetstagaren inte har föräldraledighetsdagar kvar kan rätten att vara föräldraledig ha förfallit.

Kan arbetstagaren vara ledig utan att ta ut någon ersättning från Försäkringskassan?

Ja, i ett fall kan arbetstagaren det. Arbetstagaren kan vara helledig fram till dess att barnet är 18 månader även om arbetstagaren inte tar ut någon ersättning alls. Föräldraledighetslagen reglerar alltså i detta fall rätten till att vara ledig, men utan koppling till ersättning enligt Socialförsäkringsbalken. Det betyder att arbetstagaren kan vara ledig fram tilldess att barnet är 18 månader utan att ta begära någon ersättning alls från Försäkringskassan. Detta kan innebära att en arbetstagare har stor andelföräldrapenningsdagar kvar att ta ut efter det att barnet är 18 månader. Om arbetstagaren är föräldraledig efter det att barnet har fyllt 18 månader så måste arbetstagaren ta ut föräldrapenning för denna tid.

Så det finns situationer där arbetstagaren kan vara helt ledig utan att ta ut föräldrapenning: vad finns det för ledighetsformer?

Ja, det finns det. Vi har även delledighet samt de s.k. pappadagarna. Därutöver har arbetstagaren rätt till vård av sjukt barn. Låt oss gå igenom dessa:

-         Delledighet: arbetstagaren kan arbeta deltid utan att ta ut ersättning från Försäkringskassan. Såhär finns alltså ytterligare en situation där arbetstagaren har rätt till ledighet. Det gäller fram till dess att barnet fyller åtta år/inte avslutat sitt första skolår. Arbetstagaren kan då förkorta arbetstiden med max 25%. Arbetstagaren kan dock välja att jobba deltid och ta ut föräldrapenning och då kan arbetstagarenförkorta arbetstiden och jobba min 25%. Arbetstagaren har alltså rätt attarbeta deltid, hur mycket deltid arbetstagaren kan arbeta beror på omarbetstagaren tar ut föräldrapenning eller ej.

-         Pappadagarna i samband med barnets födelse(tillfällig föräldrapenning): de s.k. pappadagarna är en form av tillfälligföräldrapenning som en pappa har möjlighet att ta ut i samband med barnetsförlossning. Dessa dagar måste pappan ta ut inom 60 dagar från barnetshemkomst.

-         Vård av sjukt barn (tillfällig föräldrapenning):arbetstagaren har rätt till vård av sjukt barn om barnet är sjukt och barnet ännu inte fyllt tolv år (Tolv år är huvudregeln, det finns vissa undantag här där man kan ta ut vård av sjukt barn om barnet är äldre än tolv år). Det krävs då att arbetstagaren tar ut tillfällig föräldrapenning. En arbetstagare kan högst ta ut tillfällig föräldrapenning 120 dagar per barn och per år.

Finns det några regler om när arbetstagaren måste anmäla sin föräldraledighet?

Ja, anmälan om föräldraledighet måste göras minst två månader före ledighetens början. Det finns dock ett undantag till denna regel dvs. det går att göra anmälan kortare en två månader före om det inte har gått att anmäla innan. Arbetstagaren bör i så fall förklara varför hen inte kunnat anmäla tidigare. När arbetstagaren anmält ledigheten ska hen också ange hur lång tid föräldraledigheten är tänkt att pågå.

Kan en arbetstagare vara föräldraledig hur mycket som helst? Jag har inget emot föräldraledigheten men verksamheten blir svårplanerad och jag behöver veta hur många arbetstagare jag har till olika projekt.

Nej, arbetstagaren kan ha max tre ledighetsperioder per kalenderår. Frågan är då vad som är en ledighetsperiod? Om arbetstagaren begär föräldraledigt två veckor över påsk då är det en tydlig ledighetsperiod. Om arbetstagaren sen begär att vara ledig varje onsdag från augusti-december då är det också en ledighetsperiod. Arbetstagaren ska då ha angett veckodag och perioden vid ansökan. Tänk på att låta arbetstagaren skriftligt ansöka om föräldraledighet och spara ansökningarna.

Låt oss säga att arbetstagaren begärt varje onsdag, augusti-december, men i oktober så ändrar arbetstagaren sig och vill istället för onsdagar vill arbetstagaren resten av tiden vara ledig fredagar. Då är det en ny ansökan och en ny ledighetsperiod har börjat, dvs. begäran om förändring i tidigare ansökt ledighet ses som en ny period.

I detta exempel: två veckor över påsk, begäran om onsdagar och sedan ändring till fredagar – så har arbetstagaren delat upp föräldraledigheten under tre perioder dvs. arbetstagaren kan inte under det kalenderåret, begära mer föräldraledighet. Arbetstagaren har i detta exempel ingen laglig rätt att få ytterligare föräldraledigt det kalenderåret. Om verksamheten medger det kan arbetsgivaren såklart ändå bevilja mer ledighet.

Avslutningsvis

Denna artikel är inte uttömmande om hela föräldraledighetslagen. Tänk på att dom du är bunden av kollektivavtal då innehåller kollektivavtalet ofta regler om föräldralön.  

 

Vi har en mall för ansökan om föräldraledighet som du kan låta dina medarbetare fylla i när dom vill ha föräldraledigt, tänk på att lägga med denna i samband med ansökan om semester, inför huvudsemestern under sommaren för då behöver du som arbetsgivare i god tid få in önskemålen så du kan planera din verksamhet.

Du hittar mallenunder våra guider, eller mallar.

Vi har även fler frågor och svar kring föräldraledighet för dig som prenumererar på vår tjänst. Om du behöver juridisk rådgivning då ingår det för dig som prenumererar på vår tjänst, för er andra är ni varmt välkomna att boka tid med en jurist för rådgivning. Vi har löpande rådgivning, per timme, eller paketlösning för dig med fler frågor inom arbetsrätt och HR.

 

Fler artiklar

Visa alla

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.