June 27, 2024

Ändring föräldraledighetslagen från 1 juli 2024

Från 1 juli 2024 kan andra än föräldrar vara föräldralediga!

 

Nu införs nya regler! Föräldrar kan få hjälp av andra genom att överlåta föräldrapenning till en annan person, t.ex. en släkting, eller en vän. Det som krävs av den som då ska vara föräldraledig är att personen är försäkrad för föräldrapenning. En person som t.ex. är bosatt utomlands eller varaktigt sjuk ses inte som försäkrad och kan inte få föräldrapenning överlåten. Syftet med lagändringen är att andra än föräldrar ska kunna vara föräldralediga.

Föräldrar kan överlåta totalt 90 dagar till annan person. Föräldrar med ensam vårdnad kan överlåta 90 dagar, föräldrar med gemensam vårdnad kan överlåta 45 dagar vardera. Lagstiftaren har här sett att föräldrar med ensam vårdnad kan ha större behov av hjälp och stöd av andra.

 

För arbetsgivare betyder det att arbetstagare som inte har egna barn eller vuxna barn, kan ansöka om föräldraledigt. Samma regler gäller för dessa arbetstagare: arbetstagaren kan ta ut tre ledighetsperioder per kalenderår, ansökan ska komma in två månader i förväg, föräldraledigheten är semesterlönegrundande m.m.

 

Möjligheten att vara föräldralediga samtidigt utökas

Föräldrar kan ta ut föräldrapenning för samma barn, och denna möjlighet utökas nu. Tidigare kunde man vara föräldralediga samtidigt i trettio dagar – nu utökas det och man kan vara föräldralediga i 60 dagar tillsammans.

Man kan vara föräldralediga tillsammans fram till dess att barnet är 15 månader gammalt. Tidigare var regeln att barnet fick vara högst tolv månader, så även tiden att nyttja detta har förlängts.

 

Lagändringarna träder ikraft 1 juli 2024. Ändringen gäller direkt och omfattar alla barn som har fötts/adopterats innan lagändringen trädde ikraft.

Man måste ansöka om föräldraledigt två månader i förväg, så om en arbetstagare får dagar överlåtna till sig för att vara ledig med ett barn då hade arbetstagaren behövt ansöka om ledigt senat 1 april 2024.

 

Detta har utretts tidigare och förslaget ingick sedan i budgetpropositionen, för 2024. Du kan läsa mer här:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2023/06/en-mojlighet-att-overlata-foraldrapenning/

 

 Om du som företag behöver juridisk hjälp och stöd kan kika här: https://www.hrlegal.se/guider/foraldraledighet-2

Vill du som företag läsa en artikel om föräldraledighet kan du läsa mer här: https://www.hrlegal.se/artiklar/foraldraledighet

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.