April 10, 2024

Föräldraledighet

Här kan du som arbetsgivare läsa mer vad som gäller kring föräldraledighet och föräldraledighetslagen.

Föräldraledighetslagen är en skyddslagstiftning som syftar till att arbetstagare ska kunna förena förvärvsarbete och familj. Föräldraledighetslagen innehåller regler kring olika slags föräldraledigheter, hur många ledighetsperioder per år en föräldraledig arbetstagare får ta ut men föräldraledighetslagen innehåller också förbud mot missgynnande behandling. Förbudet mot missgynnande gäller är giltigt i hela anställnings-fasen: vid rekrytering och anställning, under anställningens pågående och särskilt då kring utbildning, ändrade roller, befordran samt vid eventuellt avslut av anställning.

Diskrimineringsombudsmannen - DO - utövar tillsyn över föräldraledighetslagen. Det betyder att en arbetstagaren kan vända sig direkt till DO för att få stöd och hjälp om arbetstagaren upplever sig missgynnad. Arbetstagare kan också alltid vända sig till sitt fackliga ombud eller ett juridiskt ombud för råd och stöd.

Nedan finner du mall för ansökan om föräldraledighet.

Relaterade mallar

Frågor och svar

Artiklar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla