June 27, 2024

Arbetstider för arbetstagare under 18 år

Arbetstider för anställda under 18 år

Arbetstider för arbetstagare under 18 år

 

Som arbetsgivare är det många saker att tänka på när du ska anställa personer under 18 år.

Arbetsmiljöverket har i en föreskrift reglerat vad som gäller kring arbetsmiljö och arbetstider för personer under 18 år.  Föreskriften heter Minderårigas arbetsmiljö AFS2012:3 – se här: Minderårigas arbetsmiljö (av.se)

 

Här kan du som arbetsgivare läsa en kort sammanfattning av de viktigaste delarna kring arbetstider.

Arbetsmiljöverket har delat upp reglerna enligt olika ålderskategorier;

- barn under 13 år,

- barn 13-16 år samt

- barn 16-18 år (här avses barn som fullgjort skolplikt och som fyller 16 år under kalenderåret).

 

Barn under 18 år får inte utföra riskfyllda (bilaga 1 om ensamarbete - Ensamarbete AFS 1982:3)

Om barnet arbetar åt flera olika arbetsgivare är man som arbetsgivare skyldig att räkna av arbetstiden som barnet utfört åt någon annan. Som arbetsgivare behöver du därför ta reda på om din arbetstagare har flera arbetsgivare.

 

Barn under 13 år

Barn under 13 år får endast utföra lätta, ofarliga arbetsuppgifter inom verksamheter som bedrivs av en familjemedlem och här är det vårdnadshavaren som avgör arbetstider. Men när det gäller artistuppträde kan Arbetsmiljöverket ge tillstånd för barn under 13 år, tillstånd kan ges för att arbeta andra tider för dessa arbeten och det är Arbetsmiljöverket som ger tillstånd för arbetstiderna.

 

Barn 13-16 år

Här kan du som arbetsgivare läsa vad som gäller om kring främst arbetstider om du anställer arbetstagare i åldern 13-16 år.

Som arbetsgivare får du inte låta personer i denna ålderskategori arbeta med att sälja ålderseglerade varor, eller arbete som kräver stort ansvarstagande eller fysiskt och psykiskt tungt arbete.

-      Barn 13-16 år har rätt till 14 timmars sammanhängande dygnsvila, rätt till veckovila om 36 tim sammanhängande förlagd till veckoslutet samt rätt till minst fyra veckors sammanhängande ledighet varje kalenderår.

-      Barn 13-16 år får inte arbeta mellan 20-06.

Om arbete utförs på skollov får veckoarbetstiden vara max 35tim/vecka och max 7 tim per dag.

Arbetsgivare ska ge sammanhängande rast om 30 min efter senast 4,5 tim arbete.

 

Personer 16-18 år

Här kan du som arbetsgivare läsa vad som gäller om kring främst arbetstider om du anställer arbetstagare i åldern 16-18 år.

Som arbetsgivare ska du tänka på följande:

-      Barn 16-18 år har rätt till 12 tim samman hängande dygnsvila. Men om arbetstagaren har flera olika arbetspass som inte överstiger 4 tim då fungerar det med 11 tim dygnsvila. Likadant om du som arbetsgivare bedriver verksamhet som är sjukhus, äldreboende, hotell och restaurang, då är det ok med 11 tim dygnsvila. Om du går ner på 11 tim dygnsvila behöver du som arbetsgivare försäkra dig om att din arbetstagare i denna ålderskategori får 2dgr veckovila, helst förlagd till veckoslutet.

-      Huvudregeln är att inget arbete får utföras mellan22-06. Det finns undantag som gör att arbete kan tillåtas senare och tidigare, men 24-05 ska vara fredad tid.

 

Ungdomar får arbeta 40 tim per vecka och 8 tim per dag. Om ungdomen arbetar i skolveckor ska arbetet förläggas så att det inte hindrar skolgången.

 

Detta är en kortare sammanfattning, som inte är uttömmande.Ta gärna kontakt med en jurist för att ta reda på vad som gäller för just dinverksamhet och utifrån åldern på dom du önskar anställa.

 

Vi har även skrivit samman en text om att sommar anställaungdomar, som kan tjäna till vägledning gällande anställningsavtal m.m. Du kan läsa mer här: https://www.hrlegal.se/blogginlagg/sommaranstalla---sarskilt-ungdomar

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.