May 6, 2024

Sommaranställa – särskilt ungdomar

Sommaranställa - särskilt ungdomar

Sommaranställa – särskilt ungdomar  

Snart är sommaren här och det är många företag som tar in extra personal under sommaren. Här kan du som arbetsgivare läsa vad du behöver tänka på kring anställningsavtal, samt löner mm om du tar in ungdomar under sommaren.

 

Anställningsavtal

Glöm inte att skriva anställningsavtal! Lagen utgår från att alla anställningar är heltid och tillsvidare, så om inget annat har angetts är det lagens utgångspunkt. Överenskommelse om anställning måste inte vara skriftlig men om ni kommer överens om tidsbegränsad anställning och annan sysselsättningsgrad än heltid då bör ni ha ett anställningsavtal som styrker vad ni har enats kring. Vi har flera varianter av anställningsavtal i vår prenumerationstjänst. Där hittar du också videoinstruktion, så du vet hur du ska fylla i anställningsavtalet.

Om du vill anställa en arbetstagare på tidsbegränsad anställning har du två anställningsformer att välja på: vikariat eller särskild visstidsanställning. Du kan läsa mer om anställningsformerna här.

Men i korthet är det värt att påtala följande:

-         Vikariat: du kan använda vikariat ifall en arbetstagare vikarierar för någon eller några som har semester, du måste ange vem eller vilka arbetstagaren vikarierar för samt ange: dock längst till och med. Om den ordinarie arbetstagaren återkommer tidigare från semester, då kan du avbryta anställningen.

-         Särskild visstidsanställning: denna anställningsform kan totalt sett användas max 12 månader under en femårsperiod. Tänk på att tre anställningstillfällen i en kalendermånad innebär att hela månaden ses som en anställningsmånad när man räknar utifrån den totala 12månaders tiden.

Tänk på att du som arbetsgivare ska informera vårdnadshavare och få deras medgivande om barnet är under 16 år.

 

Lön till sommaranställda

Det är många företag som tar in sommaranställda. Det är därför vanligt med frågor kring vilken lön de sommaranställda ska ha. I Sverige finns inga lagstadgade löner. Om ditt företag inte är bundet av kollektivavtal finns det således ingen fast angiven lönenivå i lag, att förhålla sig till. Men det är brukligt att ta reda på vilket lönespann som gäller i kollektivavtal inom den bransch ditt företag verkar i. Om ditt företag är bundet av kollektivavtal brukar det finnas angivna lägsta lönenivåer. I vissa kollektivavtal utgår dessa löner för vuxna heltidsarbetande. Det är då vanligt att lärlingslöner används för sommararbetare eller att en trappa görs för ungdomar som håller på att lära sig arbetet. Om du är bunden av ett kollektivavtal rekommenderar vi dig att ta kontakt med din arbetsgivarorganisation. Du är naturligtvis också välkommen att höra av dig till oss på HR Legal för rådgivning. Om du har tecknat en prenumerationstjänst ingår juridisk rådgivning i din månadskostnad.

 

Semesterersättning

Även sommaranställda har enligt semesterlagen rätt till semesterersättning. Arbetstagare som arbetar mindre än tre månader har inte rätt till semesterledighet. Som arbetsgivare behöver du endast ge semesterledighet när arbetstagaren arbetar tre månader eller mer. Om arbetstagaren är anställd kortare tid än tremånader så betalar du ut semesterersättning när arbetstagarens anställning upphör. Semesterersättningen är 12% av den förfallna lönen (enligt semesterlagens regler, det kan finnas andra semesterersättningsgregler om du är bunden av kollektivavtal). Semesterersättningen utbetalas en månad efter det att anställningen har upphört.

Om ditt företag är bundet av kollektivavtal kan andra regler om semesterlön och semesterersättning vara aktuella.

 

Försäkringar

Tänk på att teckna försäkringar för dina sommaranställda, det är lätt att missa. Det måste finnas en olycksfallsförsäkring.

Om du är bunden av kollektivavtal kontaktar du angivet försäkringsbolag, detta sker inte automatiskt.

 

Arbetsmiljö & arbetstider

Det finns särskilda regler kring arbetsmiljön för arbetstagare som ännu inte fyllt 18 år, tex, får minderåriga som huvudregel inte utföra arbete ensam. För regler om ensamarbete se AFS 1982:3 - här: Ensamarbete, AFS 1982:3 (av.se)

Därutöver finns omfattande detaljerade regler vilka arbetstider som gäller för minderåriga. Man kan läsa mer om Minderårigas arbetsmiljö i AFS 2012:3 – se här: Minderårigas arbetsmiljö (av.se)

Du kan också läsa mer vad som gäller på Arbetsmiljöverkets hemsida: Unga i arbetslivet - Arbetsmiljöverket (av.se)

 

Vi har också sammanfattat vad som gäller kring arbetstider för minderåriga här.

Kom ihåg

-         Upprätta ett anställningskontrakt: en tidsbegränsad anställning.

-         Betala lön och semesterlön/semesterersättning

-         Försäkra dina sommaranställda

-        Undvik riskfyllda arbeten och var restriktiv med ensamarbete för minderåriga

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.