April 4, 2024

Inför omorganisation och eventuell arbetsbrist

Vad bör du som arbetsgivare tänka på inför omorganisation och eventuell arbetsbrist?

Som jurist började jag jobba med arbetsrätt en månad efter Lehman Brothers kraschen 2008 och fick snabbt lära mig hur tufft det är för företag att hantera uppsägningar på grund av arbetsbrist. Det är tufft att behöva säga upp medarbetare och kollegor, att lägga ner hela eller delar av sitt livsverk, hantera konkurs eller en större omorganisation ofta i stark ekonomisk press.

Idag har vi en nedgång i konjunkturen och det är fortfarande många företag som har det tufft ekonomiskt. Här är några tips från mig som jurist om du som företagare står inför att omorganisera och ev även behöva säga upp pga arbetsbrist: 

  • Satsa tid på strategiskt arbete kring omplaceringar och hur du internt kan omorganisera. Som arbetsgivare bestämmer du i fasen kring omplacering, “rätt man på rätt plats” som Arbetsdomstolen sagt i flera domar. Det är lätt att hoppa över denna fas och gå direkt in på beräkningar kring hur många tjänster som måste bort och turordningsregler. Ta juridisk hjälp i denna fas.
  • Gör en tidslinje och utgå från när förändringen behöver vara klar. Räkna baklänges. Om förändringen ska ha trätt ikraft 1 mars och alla uppsägningstider ska ha löpt ut då, då måste ni varsla Arbetsförmedlingen två månader innan sista anställningsdag (om ni säger upp mellan 5-25 personer), dvs. 1 januari. Det är två månader i förväg (om ni säger upp mellan 5-25 personer) och om alla som sägs upp har en eller två månaders uppsägningstid då fungerar det att förvarna 1 januari. 

Ni behöver också ta reda på om medarbetare är med i facket och sedan kalla facken till förhandlingar och hålla förhandlingar. Skriv in detta på er tidslinje. 

  • Förbered dig på olika scenario inför förhandlingar, lägg tid på er risk-och konsekvensanalys utifrån arbetsmiljölagen. 

Tänk igenom olika alternativ ifall ni avser att även ta upp diskussioner om avslutsavtal. Det kommer alltid upp olika frågeställningar och det är viktigt att ha en tydlig plan med olika juridiska alternativ.

  • Förbered de chefer som behöver säga upp sin personal, en kurs i svåra samtal med arbetsrätt och hr-frågor såsom hur personer reagerar i förändring och kris brukar vara väl värt tiden. Se över övrigt internt krisstöd.
  • Se över era omställningsstöd och avtal med omställningsföretag, så att ni kan erbjuda hjälp för personer som påverkas av uppsägningar med stöd och insatser på vägen till nytt arbete och ny sysselsättning. 
  • Kontakta er kommunikationsavdelning om ni har en sådan alternativt tänk igenom hur ni ska kommunicera detta internt. Även personal som inte berörs påverkas och kan ha frågor och funderingar. Om ni är ett större företag behöver ni sannolikt även tänka över er externa kommunikation.

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.