April 10, 2024

Kvittning och för mycket utbetald lön

Här kan du som arbetsgivare läsa om du har betalt ut för mycket lön och behöver kvitta

När du som arbetsgivare gjort fel och har betalat ut för mycket lön då behöver du justera detta - kvitta. Här kan du läsa lite kort vad som då gäller.

Huvudregeln är att om arbetsgivaren har betalt ut för mycket lön då är utgångspunkten att detta ska betalas tillbaka. Men som arbetsgivare får man inte bara justera, kvitta, lön hur som helst. Det finns en särskild lag som reglerar när en arbetsgivare får kvitta från en arbetstagares lön, lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.

  • Att justera lön i efterhand, såsom sjuklön, övertid etc är inte detsamma som kvittning. 
  • Tänk på att om du som arbetsgivare behöver kvitta lön då ska du kvitta bruttobeloppet, dvs. beloppet du betalade ut för mycket + skatt. För medarbetaren innebär det en upplevelse av att arbetstagaren ska betala tillbaka mer än vad medarbetaren fått. Men detta justeras sedan vid skattedeklarationen, och vill arbetstagaren inte vänta till dess kan arbetstagaren begära jämkning hos Skatteverket. 

Om du behöver juridisk hjälp kring bedömning kring kvittning eller hjälp att ta fram ett avtal för kvittning, tveka inte att höra av dig. Vi erbjuder paket med juridisk rådgivning som du kan nyttja över tid. Om du prenumerarar på vår juridiska plattform ingår mallar & juridisk rådgivning i månadskostnaden.

Du kan även läsa mer om kvittning och lönejustering här: Kvittning - för mycket utbetald lön eller ersättning (hrlegal.se)

https://www.hrlegal.se/artiklar/kvittning/

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.