April 4, 2024

Ledighet för att starta eget företag - vad gäller för mig som företagare?

Här kan du som arbetsgivare läsa vad som gäller om en arbetstagare önska starta eget företag

Det finns faktiskt en särskild lag som ger arbetstagare rätt att vara lediga för att bedriva näringsverksamhet. Arbetstagarens verksamhet får dock inte konkurrera med din verksamhet eller innebära väsentlig olägenhet för din verksamhet. Bland annat gäller följande:

  • arbetstagaren har varit anställd hos dig de senaste sex månaderna, alterantivt sammanlagt tolv månader de senaste två åren.
  • arbetstagaren endast har rätt en sådan här ledighetsperiod under sin anställning

För företag som prenumerar på vår prenumerationstjänst finns mall för ansökan om ledighet för att bedriva näringsverksamhet + juridisk rådgivning. Företag kan även teckna avtal om löpande juridisk rådgivning eller paketlösningar för juridisk rådgivning.

Om du vill veta mer om ledighet för att driva eget företag, läs här: Ledighet för att driva företag (hrlegal.se)

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.