May 4, 2024

Har en arbetstagare rätt till 25 eller 30 dagars semester?

Fråga

Vi har alltid gett 25 dagars semester men nu uppger en tjänsteman hos mig att tjänstemän har rätt till 30 dagars semester och visar ett utdrag från ett fackförbunds hemsida. Har arbetstagare rätt till 25 eller 30 dagars semester?

HR Legal svarar

Bli medlem på HR Legal för att låsa upp svaret
Kom igång
Redan medlem? Logga in

Hej,

Semesterlagen ger alla arbetstagare rätt till 25 dagars betald semesterledighet. Lagen ger samma rätt till alla arbetstagare, oavsett om man är arbetare eller tjänstemän. Så du är endast skyldig att ge 25 dagars semester. Däremot är det vanligt att företag ger många tjänstemän mer semesterledighet, ofta 30 dagar, mot att arbetstagarna inte får någon ekonomisk ersättning för övertidsarbete. Så om du vill kan ditt företag ge 30 dagars semester men inte betala ersättning för övertid, du kan också välja ett ge 28 dagar eller 35 dagar - dvs. du är helt fri att välja antal dagar som är mer än 25 dagar. Det finns inget fast antal dagar du mer behöver ge för att ej betala övertidsersättning - men det är en vanlig praxis att ge 30 dagar så det är många som tror att de har rätt till det. Du kan ge 25 dagar semester och därmed följa semesterlagens regler, om det fungerar bäst för din verksamhet. 

HR Legal

Liknande frågor

Populära artiklar

Visa alla