May 4, 2024

Medarbetaren är sjuk men Försäkringskassan slutar betala sjukpenning: vad gör jag som arbetsgivare nu?

Fråga

Jag har en medarbetare som väntat på operation av axeln och därför varit sjukskriven i 2 år. Nu har medarbetaren fått information av Försäkringskassan att dom kommer sluta betala sjukpenning och medarbetaren vill börja jobba igen, med andra arbetsuppgifter. Det finns inga andra arbetsuppgifter eller lediga tjänster: vad gör jag? Jag har inte haft tid med rehabiliteringsarbete och jag har varit överens med arbetstagaren om att vi gör ingenting så länge vi väntar på operation. Har arbetstagaren rätt att välja vilka arbetsuppgifter denne kan göra? Måste jag skapa en ny tjänst?

HR Legal svarar

Bli medlem på HR Legal för att låsa upp svaret
Kom igång
Redan medlem? Logga in

Hej,

Det kan konstateras att ni inte har skött ert rehabiliteringsarbete under dessa två år. Det går inte att bara vänta på läkarintyg och operation. Ni behöver göra ha rehabiliteringsmöte med läkare, övrig sjukvårdspersonal och medarbetare och stämma av i enlighet med de tidsfrist som finns i Försäkringskassans rehabkedja. Då kanske ni hade kommit fram till tidigare att arbetstagaren, trots operation aldrig skulle kunna återgå eller kan återgå till viss del och ni hade även kunnat prova att arbetstagaren skulle utföra vissa arbetsuppgifter i väntan på operation. Det ni kan göra nu är att starta ett reellt rehabiliteringsarbete: en läkare måste bedöma medarbetarens arbetsförmåga utifrån de arbetsuppgifter ni kan ge till medarbetaren, i väntan på operation och ni måste se ifall ni kan omorganisera och erbjuda arbetsuppgifter till 25%, 50%, 75% - eller om det faktiskt inte finns några arbetsuppgifter alls som medarbetaren kan utföra. Arbetstagaren har inte rätt att välja vilka arbetsuppgifter denne kan göra. Ni är inte skyldiga att skapa nya tjänster. Men arbetsdomstolen har angett att arbetsgivaren genom omfördelning av arbetsuppgifter är skyldig att erbjuda rehabilitering så att arbetstagaren kan få prova att återgå. Ni kanske konstaterar sedan att det ej fungerar utifrån den skada arbetstagaren har och utifrån de arbetsuppgifter ni kan erbjuda. Men det vet ni inte nu. Nu måste ni starta ett reellt rehabiliteringsarbete utifrån en läkares bedömning.

Liknande frågor

Populära artiklar

Visa alla