April 26, 2024

24 månaders regeln Uthyrningslagen

24 månaders regeln i Uthyrningslagen

Den 1 oktober 2022 ändrades Uthyrningslagen. En ny regel - kallad 24 månaders regeln - har införts. Den kan bli gällande för första gången 1 oktober 2024.

24 månaders regeln betyder att om en inhyrd arbetstagare varit placerad hos ett kundföretag - på samma driftsenhet - sammanlagt 24 månader under en tidsperiod av 36 månader då måste kundföretaget erbjuda en tillsvidareanställning eller betala 2 (eller 3) månadslöner till den inhyrde arbetstagaren. Denna regel gäller om uthyrningslagen är tillämplig.

Uthyrningslagen blir tillämplig om:

● Arbetstagare, anställs med syfte att hyras ut till kund

● Det är syftet vid tillfället för uppdraget hos kund

● Arbetstagaren står under kundföretagets kontroll och ledning

● Uppdraget är tillfälligt till sin natur.

5§ uthyrningslagen:

1. Bemanningsföretag: en fysisk eller juridisk person som har arbetstagare anställda i syfte att hyra ut dessa till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning,

2. Kundföretag: en fysisk eller juridisk person för vilken och under vars kontroll och ledning arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag arbetar.

Uthyrningslagen gäller inte när det är uppdragsavtal. Den gäller inte för egenföretagare, utstationerade arbetstagare m.m.

För kundföretaget som vill erbjuda en provanställning har HR Legal tagit fram en mall för erbjudande av anställning, kundföretaget måste ge ett skäligt erbjudande och den inhyrde arbetstagaren måste få skälig betänketid.

Om man bryter mot uthyrningslagen och 24 månaders regeln kan allmänt och ekonomiskt skadestånd utgår till den inhyrde arbetstagaren.

Detta är en ny lag och då uppstår ofta många frågor - tveka inte att höra av er till HR Legal för juridisk rådgivning och support.

Relaterade mallar

Artiklar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla