April 10, 2024

Avsked

Här kan du som arbetsgivare läsa mer om vad som gäller ifall du behöver avskeda en medarbetare.

Om en medarbetare grovt åsidosatt sina åliggande mot dig som arbetsgivare då finns skäl för avsked. Grovt åsidosättande innebär att medarbetaren har startat konkurrerande verksamhet, sålt företagshemligheter (och brutit mot lagen om företagshemligheter), på arbetstid stulit varor från ditt företag, utsatt ditt företag för bedrägeri etc. Som exemplena antyder ska det vara fråga om ett grovt åsidosättande. Annars kan det istället vara fråga om uppsägning pga personliga skäl - då krävs sakliga skäl för uppsägning. Sakliga skäl är inte lika allvarligt som avsked.

Om du ska avskeda en arbetstagare måste du följa lagens formella krav kring hur detta ska ske:

  • Du behöver först förvarna arbetstagaren om att avsked kommer att ske: det gör du genom att underrätta arbetstagaren. Om arbetstagaren är med i facket ska varsel om avsked skickas till facket.
  • 1 vecka efter att du underrättat arbetstagaren om avsked kan du överlämna besked om avsked.
  • Besked om avsked innebär att anställningen omedelbart avbryts. Besked om avsked måste innehålla besvärshänvisning, dvs. hur arbetstagaren ska göra om denne vill överklaga.
  • Besked om avsked måste vara skriftligt och ska överlämnas personligen.

Nedan finner du juridiskt korrekta mallar.

Ta alltid hjälp av en jurist innan du avskedar någon.

Relaterade mallar

Artiklar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla