April 10, 2024

Avslutsavtal - gemensam överenskommelse om avslut av anställning

Här kan du som arbetsgivare läsa vad som gäller kring avslutsavtal dvs. om du och en medarbetare enas om att avsluta anställningen.

I Sverige ses arbetsgivaren alltid som den starkare parten. Lagen om anställningsskydd (LAS) är en skyddslagstiftning och skyddar arbetstagaren. För att säga upp någon krävs sakliga skäl för uppsägning vilket är arbetsbrist eller personliga skäl. En anställning kan även avslutas av dig som arbetsgivare genom avsked. Du får däremot inte tvinga en arbetstagare att säga upp sig själv. Du får inte heller tvinga en arbetstagare att ingå en överenskommelse om avslut. Det kan juridiskt ses som avsked. Vi rekommenderar dig därför att kontakta en jurist för vägledning om ni har inlett diskussioner om ett gemensamt avslut, eller ännu hellre: att du ringer innan du föreslår detta till en medarbetare.

Det är däremot ganska vanligt att uppsägningar på grund av arbetsbrist leder till överenskommelse om avslut; medarbetaren kanske önskar arbetsbefrielse för att kunna söka nytt arbete och du kanske önskar att medarbetaren avsäger sig företrädesrätt till återanställning. Det är också viktigt att ni vad som gäller ifall det fanns en konkurrensklausul i anställningsavtalet: får medarbetaren påbörja nytt arbete hos en konkurrent under uppsägningstiden eller ej?

Det är också vanligt att överenskommelse om arbetsbefrielse görs om en medarbetare - med lång uppsägningstid - säger upp sig själv. Ni kan enas om att anställningen upphör tidigare eller så enas ni om arbetsbefrielse del av tiden - här är det vanligt med missförstånd. Enades ni om förkortad uppsägningstid eller om arbetsbefrielse? Tvister kring uppsägningslönens storlek är inte ovanligt.

Det är mycket att tänka på kring avslutsavtal, läs gärna artikeln nedan om avslutsavtal. Och ta gärna juridisk hjälp: vi erbjuder Lilla och Stora företagspaketet. Paketlösningar innebär juridisk hjälp till förutsägbara kostnader.

Relaterade mallar

Artiklar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla