April 10, 2024

Varning

Här kan du som arbetsgivare läsa mer vad som gäller om du behöver varna en medarbetare.

När en medarbetare inte fungerar tar det ofta mycket energi och skapar ofta stora problem för verksamheten. Det är viktigt att du som arbetsgivare då agerar: tydligt och konsekvent för att korrigera beteende, prestation etc. Om du provat med att samtala personen och muntligen korrigera brukar det vara bra att upprätta en handlingsplan och följa upp samt kanske även varna medarbetare. 

Som arbetsgivare kan du varna medarbetaren för t.ex. sen ankomst, olovlig frånvaro, bristande arbetsprestation, samarbetssvårigheter m.m. Det är viktigt att varningen innehåller en kortfattad beskrivning där det tydligt framgår vad du konkret varnar för samt att varningen innehåller en beskrivning kring vad som händer om beteendet, prestationen etc. fortsätter - dvs. att medarbetaren då riskerar sin anställning i bolaget.

Ta gärna juridisk hjälp innan du utfärdar en varning så att du får bästa hjälp. Nedan finner du exempel på varning - en mall.

Relaterade mallar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla