April 10, 2024

Uppsägning pga personliga skäl

Här kan du som arbetsgivare läsa vad som gäller kring uppsägning av personliga skäl.

Att som arbetsgivare behöva säga upp en medarbetare på grund av personliga skäl är jobbigt och komplicerat. 

För att säga upp någon krävs sakliga skäl. Sakliga skäl är arbetsbrist eller personliga skäl. Att säga upp någon på grund av arbetsbrist betyder att du som arbetsgivare åberopar skäl som är kopplade till verksamheten.

Att säga upp någon på grund av personliga skäl betyder att du som arbetsgivare åberopar skäl som är kopplade till arbetstagaren personligen.

Innan du kan säga upp någon på grund av personliga skäl krävs att du först har försökt omplacera arbetstagaren.

  1. Omplacering - ett omplaceringstillfälle räcker nu som huvudregeln enligt nya LAS-regler från 1 oktober 2022.
  2. Sakliga skäl - uppsägning pga personliga skäl. Man når inte upp till sakliga skäl om man kan omplacera. 

Nedan finner du fler artiklar kopplade till detta svåra ämne. Du finner mallar kring omplaceringsärenden, omplaceringserbjudande, varsel och underrättelse om uppsägning och sedan besked om uppsägning.  Det är inte ovanligt att man enas om avslutsavtal vid uppsägningar - du kan läsa mer om detta under avsnittet om avslutsavtal, och artiklar kring detta. 

Relaterade mallar

Artiklar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla