April 10, 2024

Övergång av verksamhet

Här kan du som arbetsgivare läsa vad som gäller vid övergång av verksamhet.

Övergång av verksamhet är ett juridiskt begrepp som betyder att om alla kriterier är uppfyllda då övergår verksamheten och alla anställningar, inkl ev kollektivavtal till den nya ägaren enligt 6b§ lagen om anställningsskydd, LAS. En affärsuppgörelse där en övergång av hela eller delar av verksamheten kan ske utan att det klassificeras som en juridisk övergång av verksamhet. Dessa sju krav ska bedömas för att avgöra om det är övergång av verksamhet eller ej, enligt såväl EU-domstolen som Arbetsdomstolen:

  1. Arten av företag eller verksamhet: är den samma före och efter
  2. Om företagets materiella tillgångar överlåtits eller inte
  3. Värdet vid överlåtelsetidpunkten av ev immateriella tillgångar
  4. Om förvärvaren planerar ta över största delen av arbetsstyrkan; antal och kompetenser
  5. Om förvärvaren tar öve kundkretsen
  6. Graden av likhet mellan verksamheten före och efter
  7. Om verksamheten legat nere i samband med bytet av utövare eller ej

Det är många delar att gå igenom. Tänk på att en övergång av verksamhet ses som en viktigare förändring som behöver MBL-förhandlas. Om någon av företagen är bundna av kollektivavtal och det finns lokala företagsavtal behöver även detta gås igenom så att oklarhet om kollektivavtal, villkor etc inte råder och så att någon av parterna inte bryter mot regelverket kring hur kollektivavtal hanteras vid övergång av verksamhet. 

Ta gärna juridisk hjälp i samband med övergång av verksamhet, det är många frågor som ska hanteras.

Relaterade mallar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla