April 10, 2024

Studieledighet

Här kan du som arbetsgivare läsa vad som gäller kring studieledighet.

Här får du som arbetsgivare information om vad som gäller om en arbetstagare vill vara studieledig. Om en arbetstagare vill studera då kan arbetstagaren ha rätt till ledighet för studier, enligt lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Det krävs att det är en planmässig utbildning dvs. det kan inte vara någon utbildning av hobbykarriär. För att veta vad det är för slags studier be arbetstagaren lämna in en studieplan till dig. Som arbetsgivare kan du inte ställa krav på att utbildningen ska ha samband med arbetstagarens arbete eller att utbildningen ska vara av värde för ditt företag. Om studierna är planerade att pågå i flera år kan du bevilja ledighet för ett år i taget och göra en ny prövning varje år för att se att arbetstagaren verkligen fullföljer sina studier.

Under FAQ kan du få svar på dom vanligaste frågorna och det finns även en blankett för ansökan om studieledighet som din medarbetare och du kan använda, så att det blir juridiskt korrekt.

Relaterade mallar

Artiklar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla