May 4, 2024

Kritik mot medarbetare som nu känner sig mobbad: vad ska jag som arbetsgivare göra nu?

Fråga

Vi har en medarbetare som skapar stora problem i ett team och många kollegor upplever att det påverkar deras arbetsmiljö negativt. När vi har tagit upp detta med medarbetaren har denne velat samarbete men när vi gav mer tydlig feedback sa medarbetaren plötsligt att denne känner sig mobbad. Vad gör vi nu? Vi tror inte det är fallet men vad behöver vi tänka på när en medarbetare säger att de känner sig mobbad?

HR Legal svarar

Bli medlem på HR Legal för att låsa upp svaret
Kom igång
Redan medlem? Logga in

Hej,

Om en medarbetare uppger sig vara mobbad eller utsatt för kränkande särbehandling behöver du som arbetsgivare utredda om så är fallet och detta ska ske av ansvarig chef, eller chef ovanför denne alt av HR-funktionen eller av en extern leverantör såsom företagshälsovården om det är mest lämpligt i det enskilda fallet. En utredning där man konstaterar att mobbning eller kränkande särbehandling förekommer, leder oftast till en stöttande insats i teamet så problemen kan lösas. Det kan också leda till omplacering eller omorganisation av team om de stöttande insatserna inte räcker. Om man däremot konstaterar att det inte föreligger kränkande särbehandling eller mobbing och personen har svårt att ta konstruktiv feedback och kritik, då måste man fortsätta att arbeta med dessa frågor. Även här kan stöttande insatser kring kompetens och lärande behövas och även här kan det bli aktuellt att omplacera en medarbetare som inte presterar och fungerar i ett team. Om du har ärende av detta slag rekommenderar vi att du tar kontakt för rådgivning då dessa ärenden många gånger är svåra att hantera och då är det lätt att juridiskt sett göra fel som arbetsgivare.

HR Legal

Liknande frågor

Populära artiklar

Visa alla