May 4, 2024

Nekades semester vissa veckor, vill nu ha föräldraledigt dessa veckor: vad gäller?

Fråga

En av mina medarbetare ansökte om semester i juli men det fungerade ej för verksamheten så vi behövde förlägga semestern till juni, för att alla skulle kunna få semester under huvudsemestern samtidigt som verksamheten måste fungera. Förra året fick medarbetaren ledigt precis de veckor som denne önskade. Efter att vi meddelat att det ej gick att ge semesterledigt i juli, och att det blev semester i juni så har medarbetaren ansökt om föräldraledighet samma period i juli, som vi nekade semester och hävdar att jag bryter mot föräldraledighetslagen om jag nekar detta. Vad gäller?

HR Legal svarar

Bli medlem på HR Legal för att låsa upp svaret
Kom igång
Redan medlem? Logga in

Hej,

Det kan vara så att du behöver godkänna ansökan om semester, om det uppkommit nya saker - t.ex. att dagis bestämt sig för att stänga vissa veckor el dyl. En medarbetare ska ansöka om föräldraledighet två månader i förväg eller så snart som möjligt.

Om det skulle innebära påtaglig störning för verksamheten att bevilja föräldraledigt nu ansökt period då skulle du kunna avslå ansökan. Men kravet på påtaglig störning är väldigt högt ställt och det krävs att situationen inte går att lösa på annat sätt. Innan du avslår en ansökan om föräldraledighet och hävdar påtaglig störning är det viktigt att du kontaktar en jurist för bedömning.

Om du felaktigt avslår ansökan om föräldraledighet kan det ses som att du utsätter arbetstagaren för missgynnande behandling. 

I sig blir det också viktigt med en dialog med denna medarbetare, särskilt om det är en mindre verksamhet som håller öppet året runt och det är mångas önskemål om semester som ni ska ta hänsyn till.

För att undvika en liknande situation i framtiden skulle jag begära in ansökan om semester och ansökan om föräldraledigt, inför sommaren, samtidigt.

HR Legal

Liknande frågor

Populära artiklar

Visa alla