April 11, 2024

Vad gäller för arbete på natten?

Fråga

Vi förhandlar med en kund om ett nytt uppdrag som skulle innebära nattarbete. Vad finns det för regler kring nattarbete? När räknas det som nattarbete?

HR Legal svarar

Bli medlem på HR Legal för att låsa upp svaret
Kom igång
Redan medlem? Logga in

Hej!

Nattarbete är arbete som pågår mellan 22-06. Det är här inte möjligt att ge en fullständig beskrivning av alla regler kring nattarbete men du är välkommen att höra av dig när ni är mer eniga med kunden så hjälper vi dig och går igenom alla schemaläggningsfrågor och andra frågor kopplat till nattarbete. Men i korthet kan nämnas följande, som sagt så är natten enligt arbetstidslagen mellan 22-06. Så om en arbetstagare arbetar minst tre timmar av sitt arbetspass mellan 22-06 (eller en tredjedel av sin årsarbetstid på natten) då ses det som att arbetstagaren utför nattarbete.

En arbetstagare får inte arbeta mer än 8 tim per natt under en tidsperiod om fyra månader där man beräknar arbetstiden i genomsnitt. Det finns också särskilda föreskrifter kring nattarbete i OSA-föreskriften AFS 2015:4 framgår att nattarbete ökar risken för ohälsa och arbetsgivaren är skyldig att förhindra ohälsa. Om du kommer att bedriva nattarbete är det viktigt att du planerar in bra återhämtning för medarbetare som arbetar natt och kanske utökade läkarkontroller för att säkerställa måendet för dessa individer.


HR Legal

Liknande frågor

Populära artiklar

Visa alla