May 4, 2024

Vad gör jag med en medarbetare som ofta kommer för sent och ofta är sjuk (vanligtvis kortare perioder)?

Fråga

Vad gör jag med en medarbetare som ofta kommer för sent och ofta är sjuk (vanligtvis kortare perioder)? Vi har haft en kontinuerlig dialog kring hur medarbetaren mår men medarbetaren öppnar sig inte och jag får inte grepp om vad som är orsaken och jag har en oroande magkänsla kring hur denna individ mår. Därtill belastar det teamet mycket som med kort varsel får hoppa in och ställa upp och prioritera sina egna arbetsuppgifter. Hur kan jag göra för att komma framåt?

HR Legal svarar

Bli medlem på HR Legal för att låsa upp svaret
Kom igång
Redan medlem? Logga in

Hej,

Du kan fortsätta ha samtal med medarbetaren, tydliga omtankesamtal, åtminstone var 14:e dag. Ta reda på hur medarbetaren mår och erbjuda hjälp och stöd. Därtill kan du begära att medarbetaren framåt i tiden ska inkomma med förstadagsintyg dvs. läkarintyg från första dagen av sjukfrånvaron. Förhoppningsvis får du därmed bättre information om varför medarbetaren så ofta är sjuk. Lagen anger att läkarintyg ska inkomma från 8:e dagen men om det finns särskilda skäl kan du kräva läkarintyg från annan dag. En omfattande frånvaro, mycket korttidsfrånvaro - är sådana särskilda skäl. Det är vanligt att arbetsgivaren anvisar vilken läkare samt betalar för kostnader för läkarintyget när kravet på första-dags-intyg ges, men du måste inte stå för dessa kostnader. Däremot kan det vara bra att anvisa läkare dvs. läkarmottagning eftersom du i förväg kan kontrollera att denna mottagning kan utfärda förstadagsintyg samt att du i samarbete med detta företag kan enas om stöttning kring rehabiliteringsarbetet för de individer får ett krav på första-dags-intyg.

Skriv samman ett föreläggande om första-dags-intyg (se mall nedan) där alla delar framgår och ge detta till medarbetaren.

HR Legal

Liknande frågor

Populära artiklar

Visa alla