April 10, 2024

Kvittning - för mycket utbetald lön eller ersättning

Här kan du som arbetsgivare läsa vad som gäller när du betalt ut för mycket lön eller ersättning till en arbetsgivare - och behöver kvitta.

Kvittning är när en arbetsgivare har betalt ut fel ekonomisk ersättning och vill kvittera, justera detta, på nästa lön. Huvudregeln är att om arbetsgivaren har betalt ut för mycket lön då ska denna som huvudregel betalas tillbaka. Men som arbetsgivare kan man inte bara kvittera lön utan man måste följa de lagregler som finns. Det finns nämligen en särskild lag som reglerar när en arbetsgivare får kvitta från en arbetstagares lön, lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.

Om du som arbetsgivare har betalt ut för mycket lön då ska detta betalas tillbaka. Undantaget är om arbetstagaren har tagit emot pengarna i god tro dvs. varken insett eller borde ha insett att det varit felaktigt och dessutom har förbrukat pengarna. Det ställs höga krav på att arbetstagaren ska ha varit i god tro. Arbetstagaren har ett stort ansvar för att hålla koll på sin egen lön och lönespecifikationer.

Arbetsgivaren bör i första hand begära ett medgivande om kvittning, skriftligt, från arbetstagaren. Men om arbetstagaren inte medger detta då kan arbetsgivaren kvitta en klar och förfallen fordran som uppkommit i samband med anställningen och grundas på avtal. Därmed kan arbetsgivaren kvitta lön. Tänk på att arbetstagaren alltid måste få behålla en del av lönen, man får inte kvitta så att arbetstagaren står utan lön.

Relaterade mallar

Artiklar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla