April 10, 2024

Ledighet för att driva företag

Här kan du som arbetsgivare läsa vad som gäller om arbetstagare begär ledighet för att starta eget företag / driva företag - det finns en särskild lag kring detta.

Det finns en särskild lag - lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet - som ger arbetstagare rätt till ledighet för att syssla med annan näringsverksamhet, starta eget etc. Det är vissa krav i lagen som måste vara uppfyllda. Men arbetstagarens näringsverksamhet får inte heller konkurrera med din verksamhet eller innebära väsentlig olägenhet för din verksamhet. 

Nedan finns en blankett för ansökan om ledighet med stöd av denna lag som du kan använda dig av för att det ska bli juridiskt korrekt.

Om du känner dig osäker om det är konkurrerande verksamhet och vill ha en bedömning om du behöver bevilja ledighet kontakta gärna vår jurist.

Relaterade mallar

Artiklar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla