April 10, 2024

Ledighet för vård av nära anhörig

Här kan du som arbetsgivare läsa vad som gäller om en medarbetare behöver vara ledig för att vårda sjuka anhöriga.

Om en medarbetare har nära anhöriga som är sjuka och behöver vårda och hjälpa sin anhörig då har medarbetaren rätt till ledighet för detta. Det framgår av lag om ledighet för närståendevård. Rätten till ledighet är kopplad till om arbetstagaren får ersättning från Försäkringskassan - sk. närståendepenning.

Närståendevård är ofta ledighet under en längre period.

En arbetstagare kan även ha rätt till ledighet för akuta sjukdomsfall - trängande familjeskäl. Det är en annan reglering.

Om medarbetaren är ledig för närståendevård kan arbetstagaren avbryta ledigheten och återgå till arbetet när medarbetaren önskar, även om en dialog med arbetsgivaren är det vanliga. Många gånger kan arbetsgivaren ha behövt ta in en vikarie eller annan resurs under tiden.

Notera att alltsedan 2 oktober 2022 kan din medarbetare begära flexibel anställningsform (t.ex. arbeta på distans och/eller andra arbetstider) med stöd av denna lag. En ansökan om flexibel anställningsform hittar du här. 

Relaterade mallar

Artiklar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla