April 10, 2024

Ledighet på grund av trängande familjeskäl

Här kan du som arbetsgivare läsa vad som gäller om en medarbetare behöver vara ledig vid akuta sjukdomsfall eller olyckor.

Om en arbetstagare har en familjemedlem som råkar ut för sjukdom eller olycka då har arbetstagaren rätt till ledighet. Detta regleras i lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Lagen uttrycker att det är trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall - och som gör arbetstagarens omedelbara  närvaro absolut nödvändig.

Dessa situationer handlar alltså om akuta sjukdomsfall eller olycka. Om en anhörig blir sjuk en längre tid, då gäller en annan lagstiftning - ledighet för vård av nära anhöriga.

Notera att alltsedan 2 oktober 2022 kan din medarbetare begära flexibel anställningsform (t.ex. arbeta på distans och/eller andra arbetstider) med stöd av denna lag. En ansökan om flexibel anställningsform hittar du nedan. 

Det är vanligt med permissionsregler i kollektivavtal, vilket ofta omfattar trängande familjeskäl och olyckor. Om ditt företag är bunden av kollektivavtal behöver du därför läsa i kollektivavtalet vad som gäller, där regleras ofta hur lång permissionen är (permission är kort betald ledighet, oftast en dag) samt vilka grunder som ger rätt till permission.

Relaterade mallar

Artiklar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla