April 10, 2024

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Här kan du läsa vad som gäller om allt från sjukanmälan, sjuklön, förstadagsintyg till frågor om rehabilitering.

Som arbetsgivare vill du ha friska och välmående arbetstagare i arbete. När någon blir sjuk har du ett ansvar att återfå medarbetaren i tjänst så snart det går. Ett längre arbete med rehabilitering är ofta tidskrävande för dig och det är viktigt att göra rätt saker i rätt tid så att rehabliteringsarbetet går framåt. Som arbetsgivare räcker det inte att invänta läkarintyg eller Försäkringskassans bedömningar, du behöver kontinuerligt vara proaktiv. Arbetstagaren har ett ansvar att medverka i sin rehabilitering. Här kan du läsa om sjuklönelagens regler, krav på första dagsintyg, samt få svar på frågor kring rehabilitering. Att ha en god arbetsmiljö är att förebygga ohälsa och olyckor och att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete hjälper dig med detta.

Ibland upptäcker man att medarbetare har alkohol eller drogberoende - läs mer om detta här.

För att visa hur komplexa dessa frågor är beskriver vi här i korthet några av de lagar och begrepp som omfattas: sjuklönelagen, läkarintyg, sjukanmälan, första-dags-intyg, sjukpenning, Försäkringskassan, Socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen, SAM-föreskriften (AFS 2001:1), Arbetsmiljöverket, lagen om anställningsskydd, rehabiliteringsplan, rehabiliteringskedjan, företagshälsovården etc.

Relaterade mallar

Frågor och svar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla