June 28, 2024

PRIDE månad: vilka kan vara föräldralediga i Sverige?

Vilka kan vara föräldralediga i Sverige?

PRIDE månad: vilka kan vara föräldralediga i Sverige?

Tidigare utgick begreppet förälder från Föräldrabalkens regler. Det var även legalt mer en traditionell syn på vilka som kunde anses vara föräldrar och därmed vilka som hade rätt att ansöka om föräldrapenning via Försäkringskassan, enligt Socialförsäkringsbalkens regler, samt vilka som hade rätt att vara lediga från sitt arbete för att vara föräldralediga, eller vårda sjuka barn, enligt Föräldraledighetslagens regler.

Dessa regler har sakta förändrats.

1 juli 2019 ändrades reglerna så fler än föräldrar skulle kunna ta ut föräldraledighet, hjälpa till vid vård av sjukt barn. Från 2019 blev det t.ex. möjligt att föräldrar som bodde med barnet, men inte var vårdnadshavare, kunde vara föräldralediga och ta ut vård av sjukt barn.

 

Nu i juli 2024 har lagen ändrats ytterligare. Rätten att överlåta föräldrapenning har utökats ytterligare.

Nu kan man som förälder överlåta föräldrapenning till en annan person och man kan som förälder själv bestämma till vem man vill överlåta föräldrapenningen. Det kan vara en faster, en god vän eller någon annan person som står barnet nära och som vill vara föräldraledig.

Man överlåter föräldrapenning genom en ansökan hos Försäkringskassan där man anger till vem dagarna ska överlåtas. Man anger hur många dagar m.m. i ansökan. Personen som ska ta emot föräldrapenningsdagarna måste omfattas av Försäkringskassans regler för försäkrade i Sverige.  Personen får t.ex. inte vara bosatt utomlands. Kravet för att kunna ta emot föräldrapenningsdagarna och vara föräldraledig är således att man omfattas av Socialförsäkringsbalkens regler, och anses försäkrad i Sverige. Det är den legala begränsning som finns för att kunna ta emot föräldrapenningsdagar och vara föräldraledig med ett barn.

 

Man kan överlåta 90 föräldrapenningsdagar till någon annan - dvs. helt valfri eller flera olika personer. Lagändringen kommer för att föräldrar ska kunna få hjälp och stöd och man låter nu föräldrarna själva bestämma vem som ska få vara föräldraledig. Lagstiftaren har också velat ge föräldrar med ensam vårdnad en särskilt god möjlighet att överlåta föräldrapenningsdagar och få hjälp med barnet. Föräldrar med ensam vårdnad får överlåta 90 dagar. Föräldrar med gemensam vårdnad får överlåta 45 dagar vardera.

 

För arbetsgivare innebär det att personer som inte har egna barn kan ansöka om föräldraledighet. En ansökan om föräldraledighet ska ha inkommit två månader i förväg, personen får ha tre ledighetsperioder per kalenderår och denna ledighet är semesterlönegrundande.

 

Om du som arbetsgivare vill veta mer om lagändringen 1 juli 2024 kan du läsa mer här: https://www.hrlegal.se/blogginlagg/andring-foraldraledighetslagen-fran-1-juli-2024

Du som arbetsgivare kan också läsa mer om vad som gäller vid föräldraledighet, i denna artikel: https://www.hrlegal.se/artiklar/foraldraledighet

Och vill du som arbetsgivare ha juridisk hjälp och stöd kan du kika här: https://www.hrlegal.se/guider/foraldraledighet-2

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.