April 10, 2024

Företrädesrätt till återanställning

Här kan du läsa mer vad som gäller kring företrädesrätt till återanställning, som följer av lagen om anställningsskydd.

Det finns regler i lagen om anställningsskydd som innebär att arbetstagare har rätt att bli återanställda i ditt företag, enligt vissa förutsättningar. Arbetstagaren ska ha blivit uppsagd pga arbetsbrist. Om en tidsbegränsad anställning upphör då ses det också som att bristen på arbete ledde till att arbetstagaren inte kunde arbeta hos dig - så även arbetstagare har i dessa situationer rätt till att återanställas om kvalifikationerna är uppfyllda. 

För att ha rätt till återanställning krävs att arbetstagaren har varit anställd viss tid:

  • Arbetstagaren måste ha varit anställd sammanlagt mer än 12 månader under en tidsperiod om tre år
  • Arbetstagaren har kvalificerat sig för en ny särskild visstidsanställning om arbetstagaren varit anställd sammanlagt mer än 9 månader i anställningsformen särskild visstidsanställning under en tidsperiod om tre år.
  • Arbetstagaren har kvalificerat sig till ny säsongsanställning om arbetstagaren varit anställd i denna anställningsform mer än 6 månader under en tidsperiod om två år.

Företrädesrätten - dvs. rätten att bli återanställd - gäller under 9 månader, efter att uppsägningstiden har upphört. Företrädesrätten gäller lediga tjänster som arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för. Därtill krävs att arbetstagaren har anmält anspråk på företrädesrätt till dig som arbetsgivare.

Om du har sagt upp många arbetstagare kan det vara en god idé att upprätta en lista med alla arbetstagares namn, samt vem som varit anställd längst - så du vet vem du först ska erbjuda återanställning - förutsatt att de finns lediga tjänster som alla har tillräckliga kvalifikationer för. 

Nedan finns artikel med mer information samt mallar som du kan använda så det blir juridiskt korrekt.

Relaterade mallar

Artiklar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla